Alsóréti Holt-Tisza

Details
Country: Hungary
Coordinates: 47.25733° longitude
20.486898° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: backwater
Area: 107.9 ha
Soil, bed:
 • muddy
 • tread
 • wetlands
Depth: average 1.5 m
Fishing techniques:
 • etetés
 • lékhorgászat
 • Carp fishing
 • Spinning
Services:
 • éjszakai horgászat
 • tenting allowed
 • used boats are allowed
 • Use only electric outboard motor is enabled
water owner: Fishing Association
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • Hungarian

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

daily weekly
Adult
Whole
2500 HUF 10000 HUF
Youth
beneficiary of 15 years altogether 18 years
1500 HUF
Child
under 14 years
800 HUF

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza kialakulása:

Az Alsóréti Holt-Tisza ág 1856-ban a Tisza 74. számú átmetszéséből keletkezett természetes folyómeder kialakításával, Fegyvernek, Nagykörű és Törökszentmiklós közigazgatási határainál. A Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat 1926-ban a holtág alsó végénél az árvédelmi töltés alá megépítette az alsóréti zsilipet. A meder áttöltésére 1908-ban került sor. A zsilip akkori és mai feladata a holtág vízszintjének szabályozása. A holtág területe 108 hektár amelyből 89 ha Holt-Tisza, 19 ha pedig mocsár művelési ágú területként van bejegyezve.

A holtág feladata az akkor hozzátartozó mintegy 140 km2 vízgyűjtő terület befogadás a és tározása. Később az 1910-es évektől megkezdték a vízgyűjtő terület főcsatornáinak kiépítését. Ezek a ma is létező Kocsordosi és Büdöséri belvízcsatornák.

A geodéziai felmérésekből megállapítható hogy a holtág egész területén a feliszapolódás jelentkezik, különösen igaz ez a jelenség a holtág végeire. Az alsó végén a 1301 fm szelvényben lévő megbontott áttöltéstől a zsilipig a víz útját már csak vezérárok biztosítja.

A holtág halastóvá történő alakításával első ízben az országos Halászati felügyelőség foglalkozott 1931-ben. Több elképzelés született, majd 1965-ben a Szolnoki Felszabadulás Halászati Termelő Szövetkezet megrendelésére a holtágban kialakítottak egy két rekeszből álló 48 ha-os tóegységet. Az elért eredmények következtében a HTSZ további hasonló méretű 2 rekeszes tóegységet alakított ki, így a 6 090 és a 12 000 szelvények között összesen a 4 tóegységből álló tógazdaság lett kialakítva. A későbbiekben a halászati jog a Halász Kft. tulajdonába került.

2006. évtől a halászati jog jogosultja az Alsóréti Holt-Tisza Halászati közösség, a gyakorlója pedig Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat. A halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatokat pedig Fegyverneki Vízmű látja el. A horgászati hasznosítása az Alsóréti Holt-Tisza halgazdálkodási terve alapján történik.

A holtág elsődleges funkciója a belvíztározás, majd az öntözővíz tározás és a horgászati és jóléti hasznosítás.

 

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

 
    A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre nyújtanak a holtág halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet. Ezért ezek irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért horgászokat az egyesület(ek) szigorúan szankcionálják.
    A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai állapotának károsításával.
    A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag nem juthat a holtág vizébe.
    A holtág halállományának védelme érdekében a nem fogható halfajokról és víziállatokról szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet alapján került sor a horgászrend kialakítására. A fenti általános jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően is általános fogási tilalom kerül elrendelésre, amely a kihelyezett állománytól (méret, kor, faj, stb.) függően kerül kihirdetésre.
    Az éves területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt érvényes. A fogási lap elvesztése esetén csak új területi engedély váltása esetén folytatható a horgászat.
    A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az előző területi engedélyének fogási táblázatát leadta. (Kivétel: az első váltás valamint a területi jegy és a táblázat elvesztése)
    Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
    Az Alsóréti Holt-Tisza teljes területén a pergetés (villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett.
    A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.
    Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es vízterületeken tilos a csónakos horgászat.
    Csónakos horgászat esetén maximálisan 2 jelölt helyet lehet kialakítani, a jelölés azonban nem érhet túl a parti növényzet sávján. A kikötéshez használt karókat a horgászat befejeztével ki kell szedni, függetlenül attól, hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von maga után.

Az országos horgászrendtől eltérő mennyiségi korlátozások:

    Éves felnőtt területi jeggyel maximum: 40 db nemeshal
    Éves ifjúsági területi jeggyel: 30 db nemeshal
    Gyermek éves területi jeggyel: 5 db nemeshal

Ennek ellenőrizhetősége érdekében a területi jegy fogási mellékletet tartalmaz, amellyel figyelemmel kísérhető az éves 40, 30, ill. 5 db nemeshal mennyiség. Amennyiben ezt a mennyiséget a horgász megfogta, a horgászatot csak új területi engedély megváltása esetén folytathatja.

    Egy napijegy adott nap reggel 6 órájától másnap reggel 6 óráig jogosít horgászatra. Az érvényes napijeggyel rendelkező a felnőtt horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat, az ifi horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kg-ot foghat, a gyermek horgász pedig a méretkorlátozás alá eső halakból 1 db-ot egyéb halból pedig 3 kg-ot foghat.
    Az országos horgászrendtől eltérő méretkorlátozások:
    - Az amur minimálisan kifogható mérete 50 cm.
    - A compó kifogható minimális mérete 25 cm.
    - A 8 kg feletti ponty nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
    - A 12 kg feletti amúr nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
    Az elveszett horgászengedély, területi jegy, fogási napló csak új területi jegy váltásával pótolható.
    A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.

A fenti szabályozásokon kívül a MOHOSZ horgászrendje van érvényben. A szabályok be nem tartása a területi engedély visszavonásával járhat.

 

Fish

Last update: 2016-05-30 14:31:37

Forums