Borovik- rijeka Vuka

Details


Country: Croatia
Coordinates: 45.332402° longitude
18.434095° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: river
Area: 7 fkm
Soil, bed:
 • clay
 • sandy
 • muddy
 • pebble-stone
 • rocky
Depth: average 15 m
Fishing techniques:
 • Fine tackle
 • Carp fishing
 • Spinning
 • Fly-fishing
 • Catfish fishing
 • Fishing boat
Services:
 • accommodations nearby
 • tenting allowed
 • port
 • used boats are allowed
 • Night fishing allowed
water owner: State Fishing Associations
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • Croatian

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

?

Takeaway fish included in ticket price

 • noble fish: kg
 • other fish: kg

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

teritorij: dužina: 7 km

prosječna širina: 300 m

160 ha vode

dubina: 15 m

vrste riba: šaran, pastrvski grgeč, som, smuđ, štuka, linjak, patuljasti somić

 

 • jezici koji se govore na tom području: hrvatski, sa kajkavskim narječjem (uglavnom)
 • cijene:

CIJENE  RIBOLOVNICA

SENIORI ( od 19 do 65 godina)
DOZVOLA                    400,00 kn
ČLANARINA                   100,00 kn (iza 01.05. tekuće godine ČLANARINA                                                          150,00Kn
2 RADNE AKCIJE               400,00 kn UMANJENA ZA IZNOS        ODRAĐENIH


SENIORI  (stariji od 65 godina)
DOZVOLA                 400,00 kn
                        ČLANARINA              100,00 kn (iza 01.05. tekuće godine)

ČLANARINA             150,00Kn


ŽENE (od 15 godina)
DOZVOLA             200,00 kn
ČLANARINA             50,00 kn


JUNIORI ( od 15 do 19 godina)
DOZVOLA             200,00 kn
ČLANARINA           50,00 kn


KADETI (do 14 godina)
DOZVOLA                 0,00 kn
ČLANARINA             50,00 kn

*svi novi članovi i članovi u prekidu moraju platiti upisninu u iznosu od 400 kn

SAMO BOROVIK
ČAMAC NA DALJINSKI             200,00 kn
UVJERENJE O
 POLOŽENOM ISPITU                         50,00 kn

Cijena dnevne dozvole iznosi 60 kn + 40 kn za uređenje okoliša.

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Športski ribolov na vodama ZŠRU Đakovo dopušten je ribolovcima uz posjedovanje ribolovne dozvole ZŠRU Đakovo, članske iskaznice, knjižice popisa ulova,ribolovnih propisa (biltena ZŠRU Đakovo) i osobne iskaznice koje je ribolovac dužan imati na vodi.

Ribolovac koji ne posjeduje godišnju dozvolu ne može započeti ribolov bez pribavljene dnevne  dozvole.

Športski ribolov dozvoljen je sa :

3(tri) ribolovna pruta sa po jednom udicom za seniore i seniorke,(od 19 i više godina)

2(dva) ribolovna pruta sa po jednom udicom za juniore i juniorke,(od 15 do 18 godina)

1(jedan)ribolovni prut bez mašine s 1 udicom za kadete i kadetkinje.( do 14 godina)

Kadeti i kadetkinje ne smiju za ulov zadržavati plemenite vrste ribe(ŠARAN, ŠTUKA, AMUR, SOM…)

Ribolovac mora kemijskom olovkom upisati sav prisvojen ulov odmah nakon odlaganja u obaveznu čuvaricu, koju je dužan držati položenu u vodu na vidnom mjestu do kraja ribolova.

Ribolovac koji posjeduje ribolovnu dozvolu ZŠRU Đakovo (godišnju ili dnevnu) , ima pravo obavljati športski ribolov na slijedećim vodama:

Jezera – Jošava, Mlinac, Borovik, Mali Borovik, Drenje i Štrbinci.

Bajeri –  u ul.F. Račkog,Bazen Kuševac,u ul. B.Adžije,bivša ciglana u Đak. Satnici, Kešinci i Kešinci novi.

Kanali – Biđ (od kanala Međaša do ušća Jošave), Lateralac (od šume Mačkovac do sela Perkovci) i Soljak-Lug (od mosta do ušća u Jošavu).

Jezero Borovik proglašeno je vodom “ulovi i pusti” za šarana,amura i pastrvskog grgeča.

Na jezeru Borovik obavezna je upotreba podmetača-meredova za prihvaćanje riba te prostirke za polijeganje ribe u lovu šarana i amura (preporuka upotreba anti septika).

Na jezeru Borovik zabranjena je uporaba čuvarica kod ribolova šarana, amura i pastrvskog grgeča.

Zabranjen je ribolov šarana i amura na upredenice na jezeru Borovik.

Na jezeru “Jošava” od rešetke na kanalu Jošava do željezničke pruge Đakovo – Osijek proglašava se zaštićenim područjem i zabranjuje se ribolov.

Zabranjeno je paljenje vatre na  natjecateljskoj stazi jezera Jošava.

Zabranjeno je unošenje udica,hrane, neprimjerenih oznaka,markera, boca, stiropora i sl.  u vodu plivanjem, uporabom bilo kakovih plovila ili na bilo kakav drugi način. Dozvoljen je ribolov i hranjenje isključivo s obale.

Zabranjeno je ostavljanje pribora i opreme bez prisutnosti vlasnika.

Tijekom jednog mjeseca na svim vodama ZŠRU Đakovo dozvoljen je neprekidni ribolov najviše 14 dana.

Za pastrvskog grgeča,karasa,linjaka, ljuskavog i vretenastog šarana na svim vodama obavezan je režim „ulovi i pusti“

Zabranjena je upotreba čamaca i ostalih plovila u svrhu ribolova i prihrane na svim vodama ZŠRU Đakovo,osim čamca na daljinsko upravljanje (najveća dužina 100cm) koji je dozvoljen isključivo na jezeru Borovik..

Na bazenu Kuševac dozvoljen je ribolov isključivo bijele ribe.

Po jednom izlasku u ribolov, odnosno tijekom 24 sata, ribolovac može zadržati najviše 2 plemenite ribe s tim da taj ukupni ulov može sadržavati:

1 šarana  do 4 kg (isključivo goli šaran) dopuštena mjera 40cm

1 amura   do 8 kg (dopuštena mjera 60 cm)

2 štuke (dopuštena mjera 50 cm)

2 smuđa(dopuštena mjera 50 cm)

2 soma   (dopuštena mjera 60 cm)

ostala riba – 10 kg

patuljasti somić (pastat) – bez ograničenja

Dopuštena količina godišnjeg ulova:

Šaran                         12 kom

Amur                          12 kom

Štuka                          12 kom

Smuđ                          12 kom

Som                            Bez ograničenja

Patuljasti Somić        Bez ograničenja

Ostala riba                 Bez ograničenja

Svaki ribolovac je dužan uredno popunjene obrasce karton popis godišnjeg ulova i knjižicu popis ulova u športskom ribolovu dostaviti u ZŠRU Đakovo do kraja siječnja za prethodnu godinu.

Dozvoljen je noćni ribolov članovima sa godišnjim dozvolama na svim vodama ZŠRU Đakovo uz obaveznu profesionalnim ribočuvarima za jezero Borovik (091 506 6356) te ostala jezera (092 14 14456) do 01.06.2013.

Obavezna najava profesionalnim ribočuvarima za jezero Borovik (091 506 6356) te ostala jezera (092 14 14456), tijekom cijele godine za ribolov na dnevne dozvole.

Zabranjena upotreba križaka

Obavezno korištenje meredova i prostirke najmanje dim. 80x40x1 cm prilikom lova na šarana i amura u ribolovu na svim vodama ZŠRU Đakovo

Zabranjen je ribolov na ledu

Nakon svakog poribljavanja sprovest će se zabrana ribolova u trajanju od 7 dana, što se odnosi na sve riblje vrste

Zabranjeno je devastiranje i onečišćenje ribolovnog pojasa i njegovog okoliša na svim vodama ovlaštenika ZŠRU Đakovo.

Zabranjeno je i kažnjivo kupanje i ribolov u području brane Jošava, Mlinac i Borovik

Zabranjena je izgradnja bilo kakvih objekata u obalnom području svih voda ZŠRU Đakovo
Dozvoljen je ribolov uz prisutstvo psa, koji mora biti vezan ili imati tkz. brnjicu.

Svaki ribolovac dužan je obavijestiti ribočuvara o uočenoj nepravilnosti. Pasivan odnos prema kršenju propisa povlači stegovnu odgovornost.

Svaki član ZŠRU Đakovo senior (radno sposoban) dužan je odraditi dvije radne akcije za narednu godinu ili platiti propisanu naknadu za iste u iznosu 400 kn.

O nemogućnosti dolaska na radnu akciju u zakazano vrijeme na iste izvijestiti predsjednika radne komisije

Fish

Perch Perca fluviatilis Linné
Tench Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Carp Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Pike-perch Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Wels, catfish Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Pike Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Grass carp Ctenopharyngodon idella

Last update: 2019-02-07 12:30:14

Forums