Dráva (68-90 fkm-ig) (Baranya megye)

Details

Country: Hungary
Coordinates: 45.808102° longitude
17.829723° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: river
Area: 214.1 ha
68 streams kilometers → 90 streams kilometers
Soil, bed:
 • clay
 • sandy
 • muddy
 • pebble-stone
 • rocky
 • tread
Depth: 1 m → 10 m
average 3 m
Fishing techniques:
 • Fine tackle
 • Carp fishing
 • Spinning
 • Fly-fishing
 • Catfish fishing
 • Fishing boat
Services:
 • waterfront accommodation
 • accommodations nearby
 • tenting allowed
 • toilet
 • port
 • power source
 • boats / ships suitable landfill site
 • used boats are allowed
 • gasoline engine use is allowed
 • Night fishing allowed
water owner: State Fishing Associations
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • Croatian
 • Hungarian

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

daily yearly ticket
Adult
Whole
2000 HUF 12000 HUF
Youth
beneficiary of 15 years altogether 18 years
1000 HUF 6000 HUF

Takeaway fish included in ticket price

 • noble fish: 4 piece
 • other fish: 5 kg

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

A Duna jobb oldali mellékfolyója 40 095 km2-es vízgyűjtővel és 749 km-es hosszal. Magyarország és Horvátország határfolyója.
A Duna és a Dráva által közrezárt terület neve Drávaszög. A két folyó találkozásánál van a híres Kopácsi rét, számos védett madár költő-, pihenő- és telelőhelye.
A folyó teljes hossza 749 km, ám ebből mindössze 90 km hajózható.

Az 1930-as évektől a folyón 16 vízierőmű épült – ebből 11 Ausztriában, 8 Szlovéniában és 3 Horvátországban. A vízierőművek kiépültével nagy mértékben csökkent az áradásveszély a folyó mentén. Egyúttal azonban a hordalékát sem képes tovább hordani, ezáltal a meder mélyül, a folyó alatti vízkészlet szűrő rendszer veszélyeztetve van.
 
A Dráva mint élő, aktív folyó napjainkban is zátonyokat képez, holtágakat fűz le. A holtágakra gazdag vízparti vegetáció jellemző. A folyó menti természetes növénytakarót bokorfüzesek és ligeterdők alkotják. Az erdők között – elsősorban az erdőirtásokat követően – mocsárrétek alakultak ki. A folyó főmedrének szélessége 150-400 m, mélysége 3-4 m körüli.

A folyó gyors vízjárású, esése különösen Őrtilos és Bélavár között jelentős. A Dráván nagy vízi időszak az állandó hóhatár körüli hó olvadása miatt május – júniusban, illetve a mediterrán légtömegek által kiváltott esők hatására gyakran október-novemberben figyelhető meg vízállás. A Dráva, mint hazánk egyik tiszta vizű nagy folyója fontos élettere a vízminőségre érzékeny szervezeteknek. A Drávában és mellékvizeiben a hazai halfajok több mint 2/3-a megtalálható. A Dráva, mint folyóvíz – különösen ősztől tavaszig – a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó jelentőségű.

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

DRÁVA FOLYÓ-HORGÁSZREND

2020

1. A területi jegy megvásárlásával szerződés jön létre a területi jegy jogosultja és a halgazdálkodásra jogosult között, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013.évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi jegyen feltüntetett speciális feltételekkel. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig, illetve visszavonásig érvényes. Visszavonás és vis major esetén visszatérítésre semmilyen igény nem tartható. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. A területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít!

2. A tag jogosult az élő Dráva (Boros Dráva holtág) baranyai szakaszán való horgászatra. Nem érvényes az egyesületi kezelésben lévő drávai holtágakra.

3. A Dráva folyón az Országos Horgászrend előírásai érvényesek, kivéve: A felnőtt horgász naponta 4 db méretkorlátozással védett nemes halat, ezen belül egy halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg-ot tarthat meg, továbbá a süllőre 40 cm, amurra 40 cm (napi 2 db fogható) méretkorlátozás vonatkozik. A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból éves szinten 70 db (ifinek 50 db) tartható meg. A harcsa december 01-február 28 között nem fogható és nem tartható meg. Szemetes helyen való horgászat tilos, a keletkezett hulladékot mindenki köteles magával vinni. November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos! A Mailáthpuszta alatt található Súgó nagygáttól a mailáthpusztai sziget nyugati sarkáig általános horgászati tilalom van érvényben február 17-től június 05-ig. Ez időszakban a területen tilos horgászni!

4. A Magyar Államhatár rendjének betartása, minden horgász állampolgári kötelessége. Az Államhatár megsértése államigazgatási büntető eljárást von maga után, amely együtt jár a horgászattól való eltiltással. A Dráva folyó határjellege miatt az itt elkövetett horgászati szabálysértés szigorú felelősségre vonással jár.

5. A horgász köteles a Duna-Dráva Nemzeti Park, DD-KTVF és a Határrend előírásait betartani, melyek a következők:

- Tilos minden nemű természetkárosító tevékenység (csaliállat-gyűjtés, ágvágás, szemetelés, fakivágás, bozót és cserjeirtás, tűzrakás, part megbontása, engedély nélküli horgászstég, bódé építése, partfal, mederoldal mederszelvény átalakítás).

- A horgászati etetőanyag nem haladhatja meg a 3 kg/nap/horgászállás fajlagos mennyiséget a Boros Dráva holtágon.

- Védett, fokozottan védett halfaj vagy vízi állat fogása esetén – annak kíméletes visszahelyezése után – a fogás idejét és faj megnevezését írásban jelezni kell 30 napon belül a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának.

- A védett és fokozottan védett természeti területről – a horgászható halfajokon kívül – minden növény, állat és geológiai képződmény gyűjtése, elvitele szigorúan tilos!

- Tilos belépni a Drávasztára 0245/1 hrsz-ú (Kanadás) fokozottan védett természeti területre és a Drávasztára 0402 hrsz-ú mellékág csak a keresztkövezésnél horgászható.

- Amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom, úgy a tűzrakás csak felügyelettel, a tűzgyújtási szabályok betartásával, kizárólag kijelölt tűzrakóhelyeken (Drávasztára, Vejti, Drávaszabolcs) lehetséges. Az égő cigarettacsikk eldobása tilos!

6. Csónakból csak a Dráva magyarországi területén szabad horgászni. Csónakot csak a hatósági előírásoknak megfelelően a kijelölt csónakkikötőben szabad tárolni és az engedélyezett partszakaszokon lehet kikötni. A Boros Dráván a csónakhasználat nem engedélyezett!

Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelősséget nem vállalunk.

7. Víztérkódok:           Dráva folyó (68- 90 fkm)       02-001-1-1

                                    Dráva folyó (90- 130,5 fkm)  02-002-1-1

                                    Boros-Dráva holtág                02-003-1-1

Fish

Last update: 2020-09-25 10:13:04

Forums