Etyeki horgásztó

Details

Country: Hungary
Coordinates: 47.458201° longitude
18.734700° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: mine lake
Area: 31 ha
Soil, bed:
 • pebble-stone
 • wetlands
Depth: ?
Fishing techniques:
 • Fine tackle
 • Carp fishing
 • Spinning
 • Fishing boat
Services:
 • waterfront accommodation
 • accommodations nearby
 • toilet
 • port
 • used boats are allowed
water owner: Fishing Association
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • English
 • Hungarian

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

?

Takeaway fish included in ticket price

 • noble fish: kg
 • other fish: kg

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Megközelíthetőség, útvonalleírás: Budapesttől kb. 25 km-re, Etyek-Botpusztai útról jobbra található.
Leírás: Kizárólag az egyesületi tagok horgászhatják.
A falu központjában található Magyar kút táplálja forrásával.

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

ETYEKI HORGÁSZ EGYESÜLET
ETYEKI HORGÁSZREND
2016

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013 évi
CII. törvény, a 133/2013,(XII..29) VM rendelete, valamint az Etyeki Horgászegyesület horgászrend előírásait.

1. Az etyeki vízterületen az adott évre érvényes állami és területi engedéllyel rendelkező tagok, valamint érvényes
állami jeggyel rendelkező, a tag vendégeként horgászhatnak. A horgász minden esetben köteles magánál tartani a
horgászathoz  szükséges  iratokat, valamint  a  fogás  bejegyzéséhez  szükséges  íróeszközt.
Ellenőrzéskor ezen iratokat köteles külön felszólítás nélkül az ellenőrző személyeknek átadni és az addig kifogott halakat,
bemutatni.
A tóparton foglalt horgászhely nincs!
A vízterületet megközelíteni gépkocsival, motorkerékpárral a Boti úton,
illetve  az  Óvoda  utcából  kiinduló  köves  úton  lehet.  
Parkolni  csak  a  kijelölt  helyeken  lehet  a  tó  keleti-víkendházak, felöli oldalán a stégeknél a forgalom zavarása nélkül.
A tó nyugati -Boti út felöli -oldalán a horgászháztól a zsilipig terjedő szakaszon, az úton a sövény mellett.
A tavat gépjárművel a kápolna felöl a szántóföldön keresztül megközelíteni, és parkolni csak saját felelősségre lehet.

2. A vízterületen a tagok január 01-től következő év január 31-ig nappal és éjszaka is horgászhatnak.
Az éjszakai  csónakos  horgászat  a  jegesedés  beálltáig  és  a  tartós  felolvadás  után  engedélyezett.  
A  horgász sötétedés után köteles a horgászhelyét, stéget, csónakot folytonosan és jól látható módon fehér fénnyel megvilágítani.

3. Minden felnőtt horgász egyidejűleg 2 darab, legfeljebb 3 (egyágú) horoggal ellátott, horgászbottal
horgászhat, az ifi és gyermek horgász egy darab horgászbotot használhat.

4. A felnőtt horgász naponta 3db nemes halat, és 3kg vegyes halat vihet el. Pontybó
l naponta maximum 2db, évente 30db, amurból naponta maximum 1db, évente 10db, ragadozó halból (süllő, csuka, balin, harcsa)
naponta maximum 2db, évente 10db fogható, a törpeharcsa minden esetben korlátozás nélkül fogható, és kérjük, ne tegyétek vissza a tóba.
A compóra teljes tilalom van egész évben.
Az ifi és a gyermek horgász alkalmanként  1db nemes halat,  valamint  3kg  egyéb  halat  foghat.
Pontyból  és  más  nemes  halból  évente összesen az ifi horgász 15 db a gyermekhorgász 5 db-ot foghat.
Amennyiben gyermek engedélyével felnőtt tag  horgászik,  az  engedélye  azonnal  bevonásra  kerül.
Éves  gyerekhorgász  jegyet  csak  egyesületi  tag közvetlen hozzátartozója kaphat.

5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható db szám korlátozás alá eső halat a
horogtól való megszabadítás után a horgászat folytatása előtt köteles saját haltartó hálójába helyezni és az
állami fogási naplóba (hónap, nap, óra, perc, mért súly) azonnal beírni.

6. Az  50cm-nél  nagyobb  pontyot  vissza  kell  helyezni  a  tóba,  de  a  fogási  naplóba  minden  esetben
kilógrammonként be kell írni feltüntetve, hogy a hal vissza lett engedve a tóba.
Amur 40-80 cm között vihető el.
Süllő 40 cm-től, csuka és balin 50 cm-től vihető el.
A tilalmi időben harcsa fogható minimum 15 cm-es csali hallal, és egyágú horoggal lehet.

7. A horgászat megkezdése előtt az Országos Horgászrend értelmében mindenki köteles a fogási naplójába az adott  napot  X
-el  bejelölni.  A  horgászfelszereléseket  egymástól  két  méternél  távolabb  elhelyezni  nem szabad.
A horgászok közötti kötelező távolság minimum 10fm. Ettől eltérhetnek, ha az újonnan érkezett
horgász a már ott lévővel meg tud egyezni. Minden horgásznak, és a vendéghorgásznak is, saját haltartó
szákkal kell rendelkeznie, és a horgászat befejezéséig élve ebben kell tartania a saját maga által kifogott
halat, és ellenőrzéskor azt bemutatni.

8. Tilos a szoktató etetés. Az etetés csak a horgászat megkezdésekor engedélyezett. Az etetőanyag mennyisége
alkalmanként  maximum  3  kg  lehet.  Etetőhajó  használata  nem  engedélyezett.  A  stégről  pecázó  horgász
felelős a stég állagának megóvásáért és a stégen tartózkodók biztonságáért. A stégen a horgászás érkezési
sorrendbe történik foglalt hely nincs, a stégen megállapodás szerint többen is tartózkodhatnak, de maximum 6 fő.

9. Minden egyesületi tag köteles évente 2 X 8 óra közösségi munkát végezni. Kivételt képeznek a 70 éven
felüli tagok. A közösségi munka pénzbeni megváltása évente 2 X 15000 Ft. Társadalmi munkát minden
hónap  utolsó  hétvégéjén  lehet  végezni,  amikor  is, a Horgászmester  kiadja  az  elvégezendő  feladatokat,
illetve  a munkához  szükséges  szerszámokat. Ezektől az  időpontoktól megegyezés  szerint  el lehet térni.
 
ETYEKI HORGÁSZ EGYESÜLET
Társadalmi munkára jelentkezni Kokics Donát horgászmesternél lehet,
Tel. száma: +36 30 297 13 31

10. Az  Etyeki  Horgász  Egyesület  nyílt nevezésestavaszi horgászversenye  május  28.-án (szombat), 

az őszi horgászverseny augusztus 27.-én (szombaton) lesz.  
A horgászversenyen való indulás tagoknak 1000 Ft.

11. A haltelepítést a vezetőség szabályozza, telepítés után 3-5 nap általános horgászati tilalom van érvényben.  
Egyéb tilalmi időt a vezetőség évente szabályozza, és minden horgászra kötelező érvényű.  A haltelepítést
három társadalmi tag felügyeli.

12. Minden felnőtt egyesületi tagnak lehetősége van érvényes állami jeggyel rendelkező vendéget fogadni.
A vendég a horgászatot csak érvényes horgászigazolvány, vendégjegy és a beíráshoz szükséges íróeszköz, és
személyazonosító iratok birtokában kezdheti meg. A tag által egyidejűleg fogadható vendégek száma 3 fő.
A vendégjegy kiváltása a vendéglátó tag feladata, felelős a vendége viselkedéséért, de nem kell jelen lennie
a horgászat alatt, kivéve az éjszakai vendéghorgászat ahol jelen kell lennie. A vendég szabálysértése esetén
a tag is feljelentésre, büntetésre számíthat, a Területi engedélye 6 hónapra bevonásra kerül.

13. A vendéghorgászat reggel 06 órától este 22 óráig, illetve egész évben éjszakai: este 18 órától reggel 06 óráig lehetséges.
A vendégjegy ára 4000 Ft, mely nappal csónakos horgászatra is jogosít.
Az ifjúsági és gyerek vendégjegy ára 2000 Ft, mely csak parti horgászatra jogosult.
Éjszakai csónakos vendéghorgászat tilos!
Nappal a tag, a vendéghorgászt csak a saját csónakjában viheti be. A vendéghorgász, a vendégjeggyel alkalmanként
2 db ponty és 1 ragadozó vagy amúr vihető el.
A vendégjegyre, és a fogási naplóba minden esetben  rá  kell  írni  a  fogási  eredményt,
és  a  halfogás  időpontját  (óra,  perc), és  visszaadni  azt  a vendéglátónak, aki köteles azt visszajutatni a vezetőségnek.
A vendéglátó tag kötelessége személyesen vagy telefonon  jelezni,  hogy  vendéget  kíván  fogadni,
a vendégjegy  kiváltható  előző  nap  vagy  a  horgászat megkezdése  előtt reggel  8-órától a  Kiss presszóban.  
Tel.szám:  +36 20/544-36-33

14. Az  egyesület  által  kiadott  korlátozott  számú  (30db)  100.000Ft-os  Éves  Területi  Jegy  érvényes  állami
jeggyel, országos horgász engedéllyel rendelkezők részére biztosítható, melyet minden évben újra meg
 kell hosszabbítani, és nem jár automatikus tagfelvétellel, de előnyt jelenthet a tagfelvételkor.  
A 100.000Ft-os Éves Területi jegyes horgász jogai azonosak a rendes tagéval, de társadalmi munkát nem kell végeznie.
A 100.000Ft-os  tag  legkisebb  vétség,  szabálysértés  esetén  azonnal  kizárásra  kerül,  és  a  Területi jegyét bevonjuk.

15. Csónakból horgászni a kiváltott csónakengedéllyel a tagnak lehet. Egy csónakból egyidejűleg legfeljebb
három  személy  horgászhat,  a  csónakban  tartózkodó  csónakjeggyel  rendelkező  tag  felelősségére.  
Egy csónaknak legfeljebb 3 használója lehet. A csónakban az engedélyt kiváltott személyen kívül egy közeli
hozzátartozója  tartózkodhat,  ha  ezzel  másokat  nem  zavarnak. Csónakból  horgászni  a  tó  csónakkikötő
vonaláig és az attól balra eső vízterületén, Etyek felé a nádastól 10m-en belül a parton horgászók zavarása nélkül.
A csónakkikötő a horgászház jobb oldalától az első horgászállásig tart. Csónakkal máshol parkolni tilos,  
kikötni  csak  indokolt  esetben  (pl. hozzátartozó  kiszállása,  rosszullét,  erős  hullámázás  stb.)
ideiglenesen szabad. A csónakhasználat éves díja 3500 Ft/fő.  A csónakot a jegesedés beállta előtt a vízből
ki kell emelni, majd a jég tartós felolvadása után, lehet visszahelyezni a vízre a névszerit kijelölt helyére.
Csónakot vízre tenni csak a kikötőben lehet, kivétel a falu és a horgászház között ingatlannal rendelkezők,
ők a falu felőli első stégnél is berakhatják csónakjukat, de a horgászat befejezésekor kötelesek kivenni csónakjukat.  
A csónakkikötő bejáratát, és a stégek közvetlen bejáratát gépkocsival elállni tilos.

16. A horgászjegy  tulajdonosa a jegy átvételekor aláírásával  is  igazolja, tudomásul  veszi, és magára nézve
kötelezőnek  elismeri a  tó  horgászrendjét,  annak  betartását.  A  területi  jegy  átvételével  hozzájárul,
hogy szabálysértés  gyanúja  esetén  róla  kép,  illetve  hangfelvétel  készülhet. Az ellenőrzés  során  készült
felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

17. A  horgászat  befejezésével,  vagy  a  horgászat  megszakításakor  tilos  bármilyen  tárgyat-letűző  karót,
etetőbóját, stb. a  vízterületen  hagyni,  a  vízbe  került  horgászkészséget  vagy  más  tárgyat  kivenni  csak csónakkal szabad.

18. Minden  horgász  köteles távozáskor a horgászhelyét rendbe tenni. A vizet és a környezetet, szennyező
anyagokat  összegyűjteni, és távozáskor magával vinni, aki szemetes helyet hagy maga után azonnali kizárással büntetendő.
Tilos a parton hangoskodni, másokat rádióval vagy bármi mással zavarni. Tüzet rakni csak a kijelölt helyen lehet.

19. Tilos a környezetet károsítani, fákat letördelni, füvet kipusztítani, partot rongálni, a tóban füröd
ni, és kutyát fürdetni is.

20. A zsilipről és a zárógátról mindenfajta horgászat és az etetés tilos!

Fish

Pike Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Wels, catfish Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Carp Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Grass carp Ctenopharyngodon idella
Crucian carp Carassius auratus gibelio Bloch

Last update: 2018-04-09 13:09:07

Forums