SII -Horgász Tavak

Details

Country: Hungary
Coordinates: 47.183650° longitude
18.170676° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: lake
Area: 26 ha
Soil, bed:
 • pebble-stone
 • rocky
 • wetlands
Depth: ?
Fishing techniques:
 • Carp fishing
 • Spinning
 • Fishing boat
Services:
 • tenting allowed
 • toilet
 • used boats are allowed
 • Night fishing allowed
 • Special Carp fishing
 • Reserve your place in advance
 • car parking
water owner: Private
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • English
 • Hungarian

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

?

Takeaway fish included in ticket price

 • noble fish: kg
 • other fish: kg

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Az S II. Horgász Tavak a várpalotai Nagybivalyos tó szomszédságában található, de attól teljesen különálló három tóból álló vízrendrendszer. Az S II. Horgász Tavak kezelője a Bakony-Balaton Horgász Szövetség által alapított BBHSZ Sporthorgász Kft.

A 26 hektár területű S II. Felső tó a nagy halak birodalma. Pontyok amurok és rendkívüli csuka állomány várja a boilis és a pergető horgászokat. A tóban található testes kárászok kifogása a versenyhorgászoknak is felejthetetlen élményt jelent.

Bojlis helyek foglatsága: itt

 

SII -Horgász Tavak

2015. évtől az S-II Alsó - Belső tavon a SÜLLŐ elviteli tilalom - a horgászrendben rögzítettek szerint - feloldásra került!

Akciós területi jegyek 2016. évi árai

S-II Alsó (Külső-Belső) tavak Akciós horgászengedély
                 Ára 35.000 Ft,    új belépőknek 5.000 Ft egyszeri halasítási díj.

Elvihető: napi 2, heti 5, mindösszesen 30 db nemes hal                   (melyből       évi 5 db süllő az S-II Alsó Belső tóból) és 50 kg egyéb hal

  S-II Alsó (Külső - Belső) tavak Akciós Nyugdíjas horgászengedély
                  Ára 26.000 Ft,új belépőknek 5.000 Ft egyszeri halasítási díj.

Elvihető: napi 2, heti 5, mindösszesen  20 db nemes hal                   (melyben

                 évi 3 db Süllő  lehet az S-II Alsó-Belső tóból) és 50 kg egyéb hal

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

„S II. Horgász Tavak” H O R G Á S Z R E N D J E

Az „S II. Horgász Tavak” üzemeltetője a tórendszer teljes területét az igényes és kulturált horgászás, pihenés illetve a szabadidő eltöltés szolgálatában üzemelteti. Ennek a célnak megvalósítása nyilvánvalóan nem csak a szolgáltatói oldal példás és elkötelezett munkavégzését követeli meg, szükség van a másik fél, elsősorban a horgászok és a vele együtt lévők, lényegében valamennyi látogató együttműködésére is.

Ezen együttműködés alapja egyrészről a horgászatra vonatkozó állami és helyi szabályok szigorú megtartása, másrészről a másokra, a mások pihenésére figyelő, azt nem zavaró kulturált magatartás

Talán külön fel sem kellene hívni a figyelmet arra, hogy az „S II. Horgász Tavak” teljes területe magántulajdon, így a tavak üzemeltetője szélesebb körű felhatalmazottsággal rendelkezik a belső szabályok, a működési rend meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében illetve a közösségi együttlétet sértő esetekben való intézkedésekben.

Amikor az alábbiakban az ”országos horgászrend”-re hivatkozunk, akkor azon a Halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, valamint annak végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet hatályos előírásait értjük, amelyek természetesen az „S II. Horgász Tavak”  -ra is vonatkoznak.

I.

„S II. Alsó tavak” (Alsó- belső és Alsó- külső tavak) horgászrendje

1./ Éves területi jeggyel rendelkező felnőtt egyesületi tagok az S II. Alsó tavakon 0-24. óráig, az ifjúsági (14-18 év közötti) horgászok a területi engedélyükön feltüntetett időtartamban horgászhatnak.

Felnőtt horgászok egy időben 2 horgászbottal, botonként legfeljebb két-két horoggal, ifjúsági horgászok 1 horgászbottal, legfeljebb 2 horoggal, gyermekhorgászok (14 éves korig) 1 horgászbottal, 1 horoggal és kizárólag úszós készséggel horgászhatnak.

2./ Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Ez a szabály minden horgászatra, így a csónakból vagy a léki horgászatra is kötelező.

A Bakonyalja SHE gyermek horgászai állami horgászjegy birtokában térítésmentesen horgászhatnak.
Gyerekhorgász a keszegezés közben megfogott nemes halat kizárólag abban az esetben tarthatja meg, ha a felügyeletét ellátó közeli hozzátartozó (pl. szülő, nagyszülő) azt a saját fogási naplójába vagy a napi jegy fogási rovatába az éves, vagy a napi elvihető mennyiség terhére bejegyezte.

Az „S II. Horgász Tavak” területén a gyermekek a vízpartokon horgászaton kívül is csak szőlői/felnőtt kíséretében és felügyeletében tartózkodhatnak.

3./ A horgászat megkezdése előtt minden horgász köteles a Halőrháznál bejelentkezni, a beíró füzetbe a horgászat kezdetét és végét, valamint eredményét bejegyezni, a fogott halakat a fogási naplóba történt bejegyzéssel a halőrnek mérlegelésre átadni.

4./ A parton foglalt hely nincs! A felcsalizott horgokat csak horgászbottal lehet a vízbe bejuttatni. A felcsalizott horgok, valamint az etetőanyag behordása (pl. csónak, etetőhajó, beúszás stb. alkalmazása) tilos!

A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal be tudjon vágni. Aki horgászhelyet időszakosan elhagyja köteles a horgászkészségét a vízből kivenni.

5./ Sportjeggyel békéshalra úszós és feeder horgászmódszerrel 1 horgászbottal lehet horgászni, napkeltétől napnyugtáig. Haltartót használni, halat elvinni TILOS!

6./ Az egyéni engedélyek alapján vízre tehető csónakokat az Alsó belső és az Alsó külső tavakon kizárólag a kijelölt kikötőben, a saját helyén szabad tárolni úgy, hogy azt az épített stégekhez kikötni TILOS! Az azonosító számmal jól látható helyen megjelölt csónakokat kettő db. saját oszlophoz kell rögzíteni.

A csónakhasználatra vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

Sétacsónakozás nem megengedett, csónakból csak a parti horgászok zavarása nélkül szabad horgászni. A csónak mozgatásához elektromos motor használható. Csónakos horgászat során etetett helyet kizárólag dőlő bójával lehet megjelölni, a letűző karókat a horgászat befejezésekor a vízből ki kell venni.
Gyermek és ifjúsági korú horgász a csónakban csak felnőtt felügyelet mellett horgászhat.

7./ A parti és a csónakos horgászok sötétedéstől napkeltéig kötelesek horgászhelyeiket jól látható módon megvilágítani.

8./ A lékhorgászat csak a Halőr által kijelölt helyeken és időben (kizárólag nappal) engedélyezett. A kivágott léket a Halőr által is elfogadott módon, jól láthatóan kell megjelölni! A befagyott vízterületeken egyéb más sport tevékenységet folytatni, a kijelölt területeken kívül a jégre rámenni TILOS! Az ebből adódó esetleges balesetekért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

9./ A vízparton csak a kijelölt helyeken és kizárólag a halőrházból betéti díj ellenében átvett eszközökben lehet tüzet rakni. A horgászhelyeken képződött hulladékot távozáskor a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.

10./ A tilalmi idővel védett halfajokra az országos horgászrendben előírtak érvényesek!

11./ Nemes halat kizárólag az alábbi méretek megtartásával lehet kifogni (elvinni):

ponty: 30 cm és 55 cm között

amur: 50 cm és 80 cm között

csuka: 45 cm és 80 cm között.

12./ Az elvihető halak mennyiségét mindig a „S II. Horgász Tavak” tárgyévi díjszabása tartalmazza.

TILOS elvinni: KOI pontyot, compót, aranykárászt, feketesügeret továbbá az országos horgász rendben megnevezett védett halfajokat, valamint 2013. évben süllőt.

A  harcsa „ nemes hal” kategóriába sorolt halfaj, de elviteléhez külön engedély szükséges.. A megtartani kívánt nemes halakat a fogást követően a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni, a halak kicserélése TILOS!

13./   Az „S II. Horgász Tavak” területén a hivatásos halőr mellett - a halászati jog gyakorlója által írásban meghatalmazott - ELLENŐR feliatú kitűzőt viselő ellenőrök jogosultak a horgászat, valamint a jelen horgászrendben foglaltak betartásának ellenőrzésére A szabályokat megsértőkkel szemben az ELLENŐRÖK a BBHSZ Sporthorgász Kft. hivatásos halőrét kérik fel intézkedésre.

II. „S II. Felső tó” horgászrendje

14./ A tavon kizárólag napi, három napi illetve heti területi engedéllyel lehet horgászni.

15./ A vízterületen teljes halelviteli tilalom van érvényben.

16./ A vízparton kialakított horgászhelyek előzetes foglalását a halőrháznál személyesen, telefonon vagy @ levélben (email) lehet igényelni. (Az @ leveles igénylés csak a visszaigazolás esetén érvényes.) A horgászhelyek foglalása mindig a jelentkezés sorrendjében történik.
Amennyiben a lefoglalt horgászhelyet nem veszik igénybe, az igénylő a következő 6 hónapban ismételt előzetes helyfoglalással nem élhet, horgászatra csak megüresedett, szabad horgászhelyen van lehetősége a helyszínen történőn bejelentkezéssel. Indokolt illetve halaszthatatlan akadályozás esetén az előzetesen lefoglalt horgászati lehetőség visszamondását a halőrház telefonszámán/@címén kell haladéktalanul megtenni.

17./ A napi, a három napos és a heti jegyek naptári napokra érvényesek. Pergető jeggyel napkeltétől napnyugtáig lehet horgászni.

18./ Boilis horgászat, hagyományos parti (úszós és fenekező) horgászat:

a./ Horgászni 2 készséggel lehet.

b./ Minden esetben kötelező felszerelés a pontymatrac és a sebfertőtlenítő.

c./ Halat még fotózás céljából (pl. éjszakai fogás) sem szabad fogva tartani.
A megfogott halakat a legkíméletesebben kell a vízbe visszahelyezni.

d./ A horgászhelyet etetés céljából kizárólag dőlő bolyával lehet megjelölni, amit a
horgászat befejezésekkor el kell távolítani!

e./ A csali behordása és ehhez etetőhajó, saját vagy bérelt csónak, elektromos csónak motor használata megengedett.

f./ A horgászhelyeken tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakóban engedélyezett.
A horgászat során keletkezett valamennyi hulladékot minden horgász köteles a kihelyezett tárolókba elhelyezni!

19./ Pergető horgászat:

a./ Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a pergetős horgászat TILOS!
(Ezen tilalom alól kizárólag rendezvények/ versenyek esetében adható korlátozott számú felmentés.)

b./ A táblával jelzett „Kíméleti terület” –en egész évben tilos a pergető horgászat.

c./ A módszer alkalmazásakor a műcsalikon kizárólag 1 db szakáll nélküli vagy
lenyomott szakállú horog engedélyezett.

d./ Parti és csónakos horgászatnál egyaránt kötelező pontymatracot és sebfertőtlenítőt használni.

e./ A megfogott halak kiemeléséhez csak merítő hálót szabad használni. Halat fogva tartani még rövid időre is tilos, azt a kíméletes fotózás után haladéktalanul a vízbe vissza kell engedni.

f./ Ha a műcsalit a hal mélyre nyelte a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni.

20./ Sportjegy :    Sport jeggyel békéshalra úszós és feeder horgászmódszerrel 1 horgászbottal lehet horgászni, napkeltétől napnyugtáig. Haltartót használni, halat elvinni TILOS! Csak a halőrház elötti területen szabad horgászni a sportjeggyel.

 

III. Általános rendelkezések


20./ Az „S II. Horgász Tavak” tavaiban fürödni és kutyát fürdetni szigorúan tilos!
21./ A horgászrend megszegéséből adódó balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal!

Fish

Last update: 2016-09-01 01:55:29

Forums