Vízválasztói-tavak

Details
Country: Hungary
Coordinates: 48.102903° longitude
19.868846° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water:
Area: 5.4 ha
Soil, bed:
Depth: ?
Fishing techniques: ?
Services:
water owner:
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

?

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

A zagyvarónai hűtővíztározók a Zagyva (itt még patak) duzzasztásával keletkeztek.
3 db tóból áll elől a legkisebb mélysége kb: 80 cm
a második tó (középső) mélysége kb.: 2-2,5 m
a hármas tó a legnagyobb a három közül a végén 5 - 6 m is, első része 1-3 m is lehet.
Akadó nincs, horgásztanyák is vannak bungalókkal, stéggel.

A zagyvarónai hűtővíztározók a Zagyva (itt még patak) duzzasztásával keletkeztek. A három tó közül az I-es ("Kis tó") a legkisebb - mintegy 0,59 ha - területű és a legkisebb átlagmélységű. Mivel ez a durva hordalék ülepítő tározó, ezért itt rakódik le a legtöbb homokos hordalék, ami az elmúlt két és fél évtizedben megtette hatását: a tó jelenlegi átlagmélysége 80 cm körül van. Ennek ellenére szép pontyok találhatóak benne a rendszeresen telepített 3 nyaras pontyok mellett. Viszont keszeg és kárászállomány jelentősen megritkult, csakúgy mint a csukáé és a süllőé.

A "Középső tó", vagy II-es tó méretében is a középső: 0,98 ha az alapterülete. A felső végén sekélyebb, gáthoz közeli részén mélyebb tó átlagmélysége 1,4 m körüli. Szép számban található benne dévér, kárász és ponty (50 dkg-tól a 12 kg-ig), amur, de jelentős a csuka és nem elhanyagolható a süllő állománya sem. Ennek a tónak a partja a legalkalmasabb a három tó közül a rakós botos horgászatra, bár ezt is csak elszánt rakósoknak ajánljuk inkább (mindenhol kevés a hely a parton, mert egy szűk völgyben helyezkednek el a tavak).

A 3,83 ha területű III-as ("Nagy tó") biztosítja a legváltozatosabb horgászati lehetőséget. A vízmélység a 60 cm-től a 3,2 m-ig változik a befolyótól a völgyzáró gátig. A halállomány: dévér, bodorka, vörösszárnyú, sügér, ponty 50dkg-tól 15 kg-ig, amur, csuka, süllő, legújabban harcsa. A fő hal természetesen a ponty, de - különösen az őszi és a téli időszakban - nagy kedvvel és egyre több eredménnyel űzik a ragadozókat is tagjaink mind kishalas/halszeletes, mind pergető módszerekkel. A meder vastag iszappal borított, erre a fenekező módszereknél érdemes gondolni.

Sok mély vizű Nógrád megyei bányatóval ellentétben sekélyebb tavainkban jó lehetőségek adódnak az úszós horgászat kedvelőinek. Ezt segíti, hogy sok a part menti nádas-gyékényes, valamint tavainkon szabad etetni.

A sok - nem vízválasztói - horgász körében elterjedt vélekedés - miszerint az itteni halak a nagy iszap miatt iszapízűek, büdösek - nem igaz. A Zagyva vize mindig is eléggé tiszta volt, ami a 3 évvel ezelőtti zagyvarónai csatornázási munkálatok után csak még javult. Így halaink jó ízűek és egészségesek, amit több mint 100 tagunk évi 40 mázsa fölötti konyhákba kerülő zsákmánya is bizonyít!

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

HORGÁSZREND
1. Horgászni lehet: felnőtteknek két bottal, botonként 2 db horoggal; ifjúságiaknak és
kedvezményezett horgászoknak egy bottal, 2 db horoggal, gyermekeknek egy bottal
úszós készséggel, 1db egy ágú horoggal.
2. Horgászni tilos: gátról, hídról, műtárgyakról. A tiltott területet minden esetben tábla
jelzi.
3. 12 éven aluli gyermek horgászok kizárólag felnőtt mellett horgászhatnak.
4. Felnőtt horgászok által kifogható: pontyból, amurból évente összesen 40 db, csukából,
süllőből évente összesen 25 db. Pontyból, amurból naponta összesen
3 db, hetente összesen 4 db, csukából, süllőből naponta összesen 2 db, hetente összesen
4 db.
Egyéb halból naponta 3 kg fogható.
5. Ifjúsági horgászok által kifogható: pontyból, amurból évente összesen 25 db, csukából,
süllőből évente összesen 15 db. Hetente pontyból, amurból összesen 3 db, naponta
összesen 2 db. Csukából, süllőből hetente összesen 2 db, naponta 1 db. Egyéb halból
napi 3 kg fogató.
6. Gyermekhorgászok által fogható: nemes hal nem, egyéb hal naponta 3 kg.
7. A Nógrád megyei területi engedéllyel rendelkező tisztségviselők a felnőtt egyesületi
tagokra vonatkozó napi és heti korlátozásokat kötelesek betartani. Egy-egy megyei
területi engedély havonta legfeljebb két alkalommal használható.
8. Napijegyes felnőtt horgász által kifogható: pontyból, amurból összesen 2 db, csukából
vagy süllőből 1 db, egyéb halból 3 kg
Éjszakai horgászat esetén a napijegyes horgász 22.00 óra után a vízparton csak akkor
tartózkodhat, ha a következő napra szóló napijegyet is megváltotta. Pénteki napokon a
napijegy 24.00-óráig érvényes.
9. Napijegyes ifjúsági horgászok által fogható: ponty, vagy amur 1 db, csuka vagy süllő
1db, egyéb hal 3 kg.
Éjszakai horgászat esetén a napijegyes ifjúsági horgász 22.00 óra után a vízparton csak
akkor tartózkodhat, ha a következő napra szóló napijegyet is megváltotta. Pénteki
napokon a napijegy 24.00-óráig érvényes.
10. Méretkorlátozások: ponty, süllő 30 cm, valamint a 60 cm feletti ponty, csuka, amur 40 cm.
11. Tilalmi idők: a haltelepítéseket követő hét péntekig, a Környezetvédelmi Napokon
mindhárom tavon általános tilalom. A tilalom a napijegyes és vendéghorgászokra is
vonatkozik.
Általános tilalom érvényes a horgászversenyt megelőző napon az érintett vízterületen.
Fajlagos tilalmi idők : csuka, süllő február 15-től április 30.-ig, ponty tilalmi idő nincs.
12. Rendkívüli tilalom: rendkívüli tilalmat rendelhet el a vezetőség nagyarányú halpusztulás,
környezetszennyezés, vagy más rendkívüli esetben.
Fenti esetekben a mentésben való részvétel minden egyesületi tag kötelessége.
13.A megakasztott nemes halat a vízből csak merítő hálóval szabad kivenni. A horog
kivételére ragadozó halaknál a szájfeszítő és horogszabadító használata kötelező.
14. A kifogott nemes hal becsült súlyát, a kifogás időpontját (óra, perc megjelöléssel) a
fogási eredménynaplóba- a vízterület megnevezése rovatba- haladéktalanul be kell
jegyezni. Az egyéb hal fogását a horgászhely elhagyása előtt kell bejegyezni.
15. Halat elajándékozni, vagy ajándékba elfogadni az Erőmű Horgász Egyesület vízterületén
tilos.
16. Horgászni csak a minden évben kiadott egyesületi időnaptár szerint lehet.
17. Etetni kizárólag horgászás közben és a horgászat helyén szabad.
18. Az egyesületbe belépő új tagok egyszeri egyesületfejlesztési díjat kötelesek fizetni.
Ennek összegét minden évben a küldöttközgyűlés határozza meg.
19. Az egyesület tagjai évente tagdíjat és környezetvédelmi díjat (szemét szállítás, közösségi
munka megváltása) kötelesek fizetni.
20. Aki díjfizetési kötelezettségeit de legalább az egyesületi tagdíjat tárgy év március 31.-ig
de legkésőbb és az írásbeli felszólításban szereplő időpontig nem teljesíti, a tagok
sorából törölni kell.
21. A vízterület teljes partszakaszát, beleértve a horgászházak előtti területeket, illetve
stégeket az ellenőrzés számára mindig elérhetően, megközelíthetően kell tartani. Lezárni
kizárólag vagyonvédelmi szempontból ( pl.: télen a jég beállta után vagy általános
tilalmi időben), de mindenképpen csak akkor lehet, ha a területen belül senki sem
tartózkodik.
22. A horgászhelyek megvilágítása napkelte előtt, és napnyugta után kötelező (Iránymutató
a közvilágítási lámpák be és kikapcsolása.)
A megvilágításnak folyamatos fehér fényűnek, és olyan erősnek kell lennie, hogy a
túlsó partról is jól hátható legyen, de nem zavarhatja sem a szemben sem a mellette
elhelyezkedő horgászt. (fényszóró használata tilos) Minimális világítási eszköznek
tekinthető a teamécses átlátszó üvegben. Fejlámpa csak kiegészítő felszerelésként
használható, kizárólag csak fejlámpa nem alkalmazható.
23. Amennyiben az ellenőrzésre jogosult személy a horgászhely megvilágítását nem tartja
megfelelőnek és ezt a horgásszal közli, a horgász köteles megfelelő világításról
gondoskodni, vagy a horgászatot haladéktalanul befejezni, a vízpartot elhagyni.
24. Horgászházak és stégek alapterületét növelni, új építményt létrehozni az egyesület
vezetőségének és a terület tulajdonosának együttes engedélye nélkül tilos. A stégek
rendben tartása, balesetmentesítése a tulajdonos kötelessége. A stégeken a
tulajdonosnak elsőbbségi joga van.
25. Ha valaki felszólítás ellenére sem teszi rendbe a leromlott állapotú, veszélyessé vált
stégjét, akkor azt az egyesület lebontathatja, vagy egyesületi költségen felújíthatja és
attól kezdve a felújított stég egyesületi tulajdonba kerül, azt bármely területi
engedéllyel rendelkező horgász egyforma jogokkal használhatja.
26. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos.
27. Bármilyen jellegű pergető (műcsalis) horgászat csak a többi horgász zavarása nélkül
folytatható.
28. Horgászat közben mindenkit megillet a "zavarhatatlanság". Hangos beszéd, rádió,
magnó, CD-lejátszó stb. használata tilos.
29. A partszakaszok, parti létesítmények nádszegélyek védelme minden horgász
kötelessége. Nádritkítás, vagy bármilyen átalakítás csak a vezetőség által kijelölt illetve
jóváhagyott helyeken és időpontban lehet.
30. Az Erőmű Horgász Egyesület vízterületén az egyesület vezetőségi tagjai, a fegyelmi- és
a felügyelő bizottság elnöke jogosultak ellenőrzésre. Az általuk végzett ellenőrzések
rendjét minden évben az egyesület elnöke határozza meg.
31. A telepítéseket követő tilalom utáni első napon a horgászhelyeket az időnaptárban
meghatározott horgászat kezdete előtt legfeljebb egy órával lehet elfoglalni. Ezen idő
előtt ilyenkor a horgászhelyeken, stégeke tartózkodni tilos.
A horgászrend érvényes a visszavonásig.

Fish

Last update: 2015-06-05 09:05:52

Forums