Zemplínska Šírava

Details
Country: Slovakia
Coordinates: 48.783333° longitude
22.036667° latitude
Megnyit térképen
Nature of Water: lake
Area: 3350 ha
Soil, bed:
 • pebble-stone
Depth: average 3.5 m
Fishing techniques:
 • Fine tackle
 • Carp fishing
 • Spinning
 • Catfish fishing
 • Fishing boat
Services:
 • waterfront accommodation
 • accommodations nearby
 • buffet
 • Restaurant
 • hotel
 • toilet
 • drinking water
 • port
 • power source
 • boats / ships suitable landfill site
 • used boats are allowed
 • Use only electric outboard motor is enabled
 • shower
 • fishing shop
 • Night fishing allowed
 • car parking
 • guarded parking
 • credit card payment option
water owner: State Fishing Associations
Association: Only registered members viewing
Sign up
Contact: Only registered members viewing
Sign up
Languages:
 • German
 • Slovak

Map

Megnyit térképen
Move map
move
Directions
Show the area select all
Starting position

Prices

daily weekly
Adult
Whole
17 EUR 70 EUR

Takeaway fish included in ticket price

 • noble fish: kg
 • other fish: kg

Characterization Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Zemplínska šírava v minulosti nazývaná Zemplínska sĺňava, je vodná nádrž na východnom Slovensku v povodí Bodrogu pod Vihorlatskými vrchmi. Je druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku (po Liptovskej Mare). Je obľúbenou turistickou destináciou so siedmimi rekreačnými strediskami. Okrem rekreácie slúži na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy Východoslovenskej nížiny, na ochranu pred povodňami a ako vodný zdroj pre priemysel. Východná časť nádrže je chráneným areálom.

 

Vodná plocha Zemplínskej šíravy zaberá rozlohu 33 km². Jej maximálna dĺžka je 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 3,5 m a maximálna hĺbka 14,7 m. Nádrž je vytvorená 6 – 8 (max. 12) metrovými hrádzami dlhými 7 346 m. Vodnú nádrž napájajú prevažne vody rieky Laborec prostredníctvom prívodného, tzv. Šíravského kanála, vodu odvádza tzv. Zalužický kanál (do Laborca), z priehrady tiež vyteká Čierna voda.

Súčasťou priehrady je aj suchá nádrž (tzv. polder) Beša. Šírava slúži na rekreačné účely, plavbu, ochranu pred povodňami, zavlažovanie Východoslovenskej nížiny a ako vodný zdroj pre priemysel (tepelná elektráreň Vojany).

Východná časť priehrady medzi obcami Kusín, Hnojné a Jovsa zarastá tŕstím, čo vyhovuje vodnému vtáctvu. Táto oblasť je vyhradená ornitológom ako chránená študijná plocha, vznikol tu chránený areál (pozri: CHA Zemplínska šírava) vyhlásený v roku 1968 na výmere 622 ha, ktorého účelom je ochrana ornitologickej lokality vo východnej časti umelej vodnej nádrže, so zaznamenaným výskytom 149 vtáčich foriem, z toho 37 vzácnych.

člen SRZ    Denná    10 €
Týždenná    30 €
nečlen SRZ
(cudzinci)    Denná    17 €
Týždenná    70 €

List of rules Translates

Machine translation is done: Yandex.Translate

Fish

Last update: 2017-01-09 21:13:17

Forums