Sügér (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758))

Korlátozás

Ország
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: 03.01 → 04.30
Most fogható: igen
Méretkorlát: 20 cm
Tilalmi időszak: 04.01 → 05.30
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen
Méretkorlát: - cm
Tilalmi időszak: -
Most fogható: igen

Jellemzés

A kis folyók alsó szakaszának jellemző hala, de jól alkalmazkodik más környezeti feltételekhez is. Megtalálható a nagy folyók lassabb áramlású szakaszain és nagy állományai alakulhatnak ki a növényzetben gazdag, sekély állóvizekben. A mély tavak és holtmedrek a parti sávjában mozog. A nagyobb példányok 20-30 cm hosszúak, kivételesen valamivel nagyobbak is lehetnek.

Aránylag magas testű, oldalról lapított hal. Feje és szeme nagy, orra hosszabb, mint szemének átmérője. Szája csúcsba nyíló, de hasítéka kissé fölfelé irányul, benne apró fogak vannak. Fölső állkapcsa hátul a szem középvonaláig ér. Az első hátúszó végén egy nagyon jellemző fekete folt látható. Farokúszója enyhén bemetszett. Hasúszói a mellúszók alatt, de kissé hátrébb foglalnak helyet. Pikkelyei kicsik, de erősen ülnek. Oldalait zöldes-feketés harántsávok díszítik.

A kisebb példányok fenéklakó gerinctelenekkel táplálkoznak, amelyeket szinte válogatás nélkül fogyasztanak, az idősebbek emellett egyre több apró halat zsákmányolnak. Áprilisban szaporodik növényekkel benőtt vagy tiszta vizű, köves-kavicsos aljzatú sekély vizekben. Az ikrások által kibocsátott ikraszemek egymáshoz tapadva gyöngyfüzérszerű láncot alkotnak, amely a növényeken vagy a köveken megtapad.

Rekordok

Világrekord: Megtekintés
Országos rekord: -

Vélemények / Fórum