Fejér megye - Nemzeti Környezetvédelmi Program!

Időpontja: 2016-11-07

Fejér megye - Nemzeti Környezetvédelmi Program!

2020-ig befejeződik a SÉD-NÁDOR-GAJA vízrendszer rehabilitációjának I. üteme, mely 1,9 milliárd forint támogatási kerettel rendelkezik!

A folyók kialakult vízrendezését alapvetően meghatározza a megye földrajzi, geológiai, hidrológiai és topográfiai, valamint meteorológiai adottsága. A vízrendszeren már a XVIII. században lecsapolási munkákat végeztek, amely az első rendezésnek tekinthető.

A 2015 és 2020 közötti időszakra a vízrendszer rehabilitációjának célja - Európai Uniós támogatási rendszer követelményeinek szem előtt tartásával – a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékek megőrzése illetve lehetőség szerint visszaállítása. A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja során biztosítani kell a teljes vízrendszeren a védett értékekkel arányos ár- és belvízvédelmi biztonságot.

Fehérvárcsurgói-tározó árvízvédelmi fejlesztése
A fejlesztés, kapacitás bővítés során a jelenlegi 4,5 millió m3 hasznos tározótér 6,5 millió m3–re növekszik, a maximális árvízszintig 5,9 millió m3 víz tárózható be. Fehérvárcsurgói-tározó vízhasznosítási célú bővítése hosszú távra megnöveli a Gaja-patak alsó szakaszán és a Nádor-csatorna mentén a vízszolgáltatás biztonságát.

Nádor-csatorna rekonstrukciója
A jelenleg is folyó kármentesítési munkákat követően a meder helyreállítási, rekonstrukciós munkái folytatódnak. A csatorna teljes hosszán az oldalműtárgyak felújítása, a mentett oldali területek vízkár elhárítás biztonsága érdekében. 

Séd-Sárvíz-Malomcsatorna
A csatorna kis esése miatt erősen feliszapolódott, a rézsűje sok helyen becsúszott, emiatt a vízszállítós képessége jelentősen lecsökkent, a halas tavi vízszolgáltatási időszakban nem tudta a megfelelő vízmennyiséget eljuttatni a felhasználókhoz, valamint a csapadékos időszakban egyre gyakoribbak lettek az elöntések.

A vízrendszerek megfelelő szintű üzemeltetése érdekében, valamint a szélsőségesebbé váló időjárás hatásainak pontosabb nyomon követése érdekében szükséges a vízgyűjtő területen a csapadékmérő, vízszint észlelő állomások fejlesztése, kiépítése, automatizálása.

A vízrendszer teljes rehabilitációjának magas bekerülési költsége miatt a fejlesztési munkák ütemezésére került sor. I. ütemben, a 2014 – 2020. programozási időszakban a Fehérvárcsurgói-tározó árvízvédelmi fejlesztése valósul meg.

A Gaja-patak vízgyűjtőjére vonatkozó környezeti célkitűzéseket és a hozzájuk tartozó intézkedési elemeket az 1–13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve tartalmazza. 

A Terv célul tűzte ki a Gaja-patak alsó és középső, erősen módosított szakaszán a jó ökológiai potenciál elérését.  Az alsó szakaszon a jó ökológiai potenciál elérésének céldátuma 2027., míg a középső szakaszon a kitűzött célok teljesülése csak 2027 után várható, mivel nem ismert megbízhatóan a víztest állapota.

A természetes állapotú felső szakaszon a cél a jó ökológiai állapot fenntartása A Fehérvárcsurgói-tározó kapacitásbővítésével olyan, a VGT-ben megfogalmazott intézkedések hajthatók végre, melyek nem csak az adott víztestre, hanem a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer gerincét adó Nádor-csatornára, illetve a Gaja-patak alsó szakaszára is jelentős hatással bírnak.


Bövebben...

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem – KEHOP-1.5.0-15-2015-00001
http://www.kdtvizig.hu/hu/hazai-palyazatok/cb160126-e02a-448b-8277-fa5bfc67dfea
Séd  - Nádor vízfolyás természetmegújító program
http://www.sarviznador-karmentesites.hu/taxonomy/term/58
Vízgazdálkodási jellemzők és feladatok; árvíz- és belvízvédelem a megyében
http://www.fejer.hu/vizgazdalkodas

Forrás: közép dunántúli vízügy, fejér vízgazdálkodás