Horgásztó volt, most pocsolya: patthelyzet Csömödéren

Időpontja: 2012-01-11

Horgásztó volt, most pocsolya: patthelyzet Csömödéren 2012. január 11.

A 2010 áprilisában történt vízleengedés következtében a mintegy 27 hektárnyi vízfelület a töredékére húzódott össze. A stégek partra vetett fura tákolmányokként jelzik, hogy mennyi víz hiányzik a tóból...

A tározó északi része elmocsarasodott. Ahol mélyebb a víz, ott bivalyok dagonyáznak. Ilyen körülmények közt horgászni nem lehet – állítják a Kerkamenti Sporthorgász Egyesület még meglévő tagjai. A civil szervezet tagsága a körülmények miatt ugyanis jócskán megcsappant, az egykor közel négyszáz tagot is számláló egyesület létszáma alig száz.

Az elmocsarasodott tározó vize már nem jelent akadályt a bivalyok elôtt, átjárnak a horgász oldalra - Fotó: Gyuricza Ferenc

Az elmocsarasodott tározó vize már nem jelent akadályt a bivalyok elôtt, átjárnak a horgász oldalra - Fotó: Gyuricza Ferenc


- Mi még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a tónak ezen a részén legalább van egy kevéske víz - mondja a zalaegerszegi Vörös István, aki a bungalója tetejét javítgatta ottjártunkkor. - Az északi részen stéget birtokló társaink viszont jó másfél éve nem tudnak horgászni a saját tulajdonuk előtt.

A férfi a jelen állapotában leginkább egy üresen álló fatárolóra hasonlító stég mellé állva mutatja, hogy legalább két méter magasságú víztömeg hiányzik. Ennyit engedett le a tó osztrák tulajdonosa karbantartásra hivatkozva. Állítólag a meder alján található tuskókat akarta kiszedni, a munkálatokat azonban a mai napig nem végezték el, ellenben a drasztikus vízleeresztés miatt védett állatok - köztük barna varangyok és erdei békák - tömkelege pusztult el.

A vízszint csökkentése miatt Josef Erreggert a napokban már a második perben is bűnösnek mondták ki. November közepén a Zala megyei bíróság a természetben okozott károk megtérítésére, 41,8 millió forint megfizetésére kötelezte, néhány napja pedig környezetés természetkárosítás bűntette miatt a lenti városi bíróság ítélte másfél év, végrehajtásában három évre felfüggesztett börtönbüntetésre. Az indoklásban dr. Horváth Zsolt bíró többször kiemelte: bár a tulajdonos a vízleeresztést a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé bejelentette, amely azt tudomásul is vette, a vízszínt csökkentését Josef Erregger csak úgy végezhette volna el, hogy az ott található természeti értékek nem károsodnak. Az osztrák férfi azonban nem tett eleget egy korábbi kötelezettségének, nem mérette fel a természeti értékeket, ezért kerülhetett sor a károkozásra.

A büntetőper várhatóan még inkább kiélezi a Josef Erregger és a horgászegyesület között immár évek óta húzódó ellentétet. A természetkárosítás miatti bejelentést ugyanis a horgászok tették, mondván: így tudták megakadályozni a víz teljes leengedését. A vita egy 2006-os szerződésre vezethető vissza. Abban a két fél elvileg megegyezett egymással a víztározó használatának feltételeiről és a horgászok által a Josef Erregger érdekeltségi körébe tartozó, panamai bejegyzésű Vectera Inc. nevű cégnek fizetendő díjakról, ám az egyesület ezt a megállapodást később érvénytelennek mondta ki. Álláspontjuk szerint azért, mert az egységes víztározó-használati szerződéssel Josef Erregger csak azokat a jogokat biztosítja számukra, amelyek a horgászati jog megítélésével amúgy is megilletik őket.

Vörös István az egykor stégként szolgált építmény mellett mutatja, hogy meddig ért az inkriminált leeresztés előtt  a tározó vize - Fotó: Gyuricza Ferenc

Vörös István az egykor stégként szolgált építmény mellett mutatja, hogy meddig ért az inkriminált leeresztés előtt a tározó vize - Fotó: Gyuricza Ferenc


- Az egyesület 2015-ig halászati jogosultságot szerzett, ebben a jogában a tulajdonos nem akadályozhatja, nem gátolhatja – érvelt dr. Farkas Sándor, a civil szervezet ügyvédje. – Miután a 2006-ban kelt szerződésben sem Josef Erregger, sem a Vectera Inc. egyéb jogot nem biztosít számunkra, így a megállapodást a magunk részéről érvénytelennek tekintjük, s erről egy 2008. augusztus 6-án kelt levélben tájékoztattuk is a tó tulajdonosát.

Josef Erregger egyelőre nem kívánt a történtekről beszélni. A képviselője, Nyíri István - akit másodrendű vádlottként szintén perbe fogtak a fent említett természet- és környezetkárosítási ügyben - annyit mondott, a horgászegyesülettel kötöttek egy szerződést, ők ahhoz tartják magukat. Nyíri Istvánt, illetve a harmadrendű vádlott Gyurán Zoltánt amúgy bűncselekmény elkövetésének hiányában a bíróság felmentette.

- Josef Erregger időközben létrehozott egy új gazdasági szervezetet, Kovács-Kerkamenti Sporthorgász Bt. néven - tette még hozzá dr. Farkas Sándor. - Ez a kívülállóban olyan látszatot kelthet, hogy megállapodás történt közte és a horgászok között. Érdekes az is, hogy a természetben okozott kár miatt 41,8 millió forintos kártérítésre kötelezett Ewing Kft. nevű cége valamennyi értékét átruházta erre a bt.-re.

A horgászegyesület elnöke, Kovács Imre azt mondja, ők békés viszonyokat szeretnének, ezért még decemberben készítettek egy új szerződéstervezetet, amelyet eljuttattak Josef Erregger részére. Ebben tettek engedményeket - például kötelezettséget vállaltak arra, hogy az egyesület létszámát nem duzzasztják fel 130 fő fölé, illetve az időközben már lezárult büntetőperben a sértetti képviseletükről is lemondtak volna -, viszont cserébe elvárnák, hogy a jövőben az osztrák tulajdonos ne gátolja az egyesület joggyakorlását. Hogy pontosan mit értenek ez alatt, az a tervezetben nem szerepelt, viszont többen is elmondták, hogy Josef Erregger korábban korlátozni akarta a stégen azonos időben tartózkodók számát, illetve azt is nehezményezik, hogy az osztrák tulajdonos körbekeríttette a tavat.


Elutasították
Az egyik horgász, a zalaegerszegi Korsós Sándor azért tett feljelentést, mert az iklódbördőcei oldalra átbóklászó bivalyok tönkretették a stégét. Állítása szerint egy ilyen építmény több száz ezer forintos értéket képvisel. Korsós Sándor úgy véli, a károkozásért – amely ráadásul összefüggésben van a tározó vizének leeresztésével, hiszen ennek következtében tudnak a bivalyok átmenni az iklódbördőcei oldalra - az állatok tulajdonosát terheli a felelősség. A feljelentését azonban a rendőrség elutasította.

Forrás: www.zalaihirlap.hu