Pert nyertek - mégsem halásztat zavarosban

Időpontja: 2011-09-08

Pert nyertek - mégsem halásztat zavarosban

2011. szeptember 08.

Elsőfokon pert nyert a Kaposvári Sporthorgász Egyesület a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségével szemben. A kaposvári bíróság határozatában szerdán elhangzott: jogszerű volt a kiírás és a pályázat.

A haszonbérleti jog a sporthorgász egyesületet illeti meg - így szól az elsőfokú ítélet.

2010. december végén lejárt a haszonbérleti szerződése a Horgász Egyesületek Megyei Szövetségének. Újból nem pályáztak, így egy jogszerű pályázattal 2011. január 1-től új haszonbérlő, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület nyerte el a bérleti jogot - mondta akkor a Kapospontnak a város címzetes főjegyzője, Dr. Kéki Zoltán. Neki volt joguk a haltelepítéshez és az engedélyek kiadásához. Bár akkor a régi bérlő is árulta azokat.

A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke, Fodor György honlapjuk közleményében akkor ezt írta: "A halászatról és a horgászatról szóló törvény a halászati jog állam általi haszonbérbe adását úgy szabályozza, hogy a haszonbérbe adásra vonatkozó pályázatot a fennálló haszonbérleti szerződés lejárta előtt legalább hat hónappal kell kiírni... A követelések áthárítására a korábbi haszonbérleti szerződésben nem került sor, így annak érvényesítésére a törvény szövege irányadó, mely a következőket írja elő: a halászati jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati berendezéseknek, létesítményeknek – ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is – valamint az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnéskori tényleges értékét. Miután az általunk megjelölt követelés vonatkozásában megegyezés nem jött létre, követelésünket kénytelenek voltunk a Somogy Megyei Bíróság előtt keresettel érvényesíteni."

Úgy tudjuk: 100 millió forintnyi fejlesztés árát követelik.

A bíróság szerdán elsőfokon az új bérlőnek, a Kaposvári Sporthorgász Egyesületnek és a tó tulajdonos, városnak adott igazat. Vagyis jogosan nyerte el a haszonbérleti pályázatot az egyesület. Hogy a régi bérlő, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége élhet-e valamiféle követeléssel az új bérlővel, illetve a várossal szemben, egy következő perben derül ki. A feljelentést ugyanis azirányban is megtette a régi bérlő.

Forrás: www.kapos.hu