Horgászverseny szervezőknek tájékoztató!!!

Helyszín: Magyarország

Időpontja: 2020-07-01 - 2020-08-15

Horgászverseny szervezőknek tájékoztató!!!

2020. május 01. - Semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt - mondta a kormányszóvivő.

Fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy a weboldalunkon szereplő rendezvények és versenyek látogatása előtt minden esetben egyeztessenek a szervezővel!!!

Tisztelettel:

FishWorld csapata

 

Horgászverseny szervezőknek tájékoztató:

Továbbá tájékoztatjuk a horgászverseny szervezőket, hogy horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00073 

Az ügy rövid leírása

Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága adott halgazdálkodási vízterületre, a Hhvtv. 16. §-a szerinti felmentéseket, valamint az adott naptári időszakra a 9. melléklet szerint nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentést abban az esetben adhat, ha
a) a rendezvényt a rendező szervezet a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal bejelenti a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához,
b) az a) pont szerinti bejelentés részeként a halgazdálkodásra jogosult, a rendezvény részletes leírásának és a halfogás szabályainak benyújtásával kérelmezi a felmentést, és
c) a rendezvény lebonyolítása nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Halgazdálkodásra jogosult, rendezvényt szervező szervezet

Kizáró okok: Nem kell személyesen eljárni

Milyen adatokat kell megadni?

Halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület
megnevezése,( folyók esetében fkm.), az esemény időpontja, a rendező a kérelméhez mellékelni köteles a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, a rendezvény részletes leírása, és a halfogás szabályainak meghatározása 

Milyen iratok szükségesek?

nemleges 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken 

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

15 nap 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 

A fellebbezési illeték mértéke: Kézhezvételtől számított 15 napon belül

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki a halgazdálkodásra jogosult? - az adott vízterületnek a hasznosítója
Mi a halgazdálkodási vízterület? - az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
Ki a rendező szervezet?- aki a halgazdálkodásra jogosulttal együttműködve bonyolítja le a horgászversenyt 

Fontosabb fogalmak

halgazdálkodásra jogosult: az adott vízterület halászati hasznosítója 
halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
rendező szervezet: aki a halgazdálkodásra jogosulttal együttműködve bonyolítja le a horgászversenyt 

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. § (1) bekezdése; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §, 31. § (1) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak
mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 1. sz. melléklet 14.8, 4. § (3) 

Kulcsszavak

Határozat, horgászverseny, rendező szervezet, kérelem 

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is). 
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában. 

Elérhetőségeink:

Tel: 1818 

E-mail: 1818@1818.hu 

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858