IBCC - International Balaton Carp Cup - Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa - 2017.04.23-29.

Helyszín: Balaton, Tihany

Időpontja: 2017-04-23 - 2017-04-29

Ár: csapat: 1200 EUR;

IBCC - International Balaton Carp Cup - Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa - 2017.04.23-29.

A III. International Balaton Carp Cup (IBCC) versenyszabályzata:

I; Általános:

a; A verseny hivatalos elnevezése: International Balaton Carp Cup (a továbbiakban: „verseny”).

b;A verseny szervezője (a továbbiakban: „Szervező”): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.).

c; A verseny időpontja: 2017.04.23. – 2017.04.29.

d; A verseny helyszíne: Balaton

e; A versenyközpont: Tihany

f; A verseny hivatalos weboldala www.ibcc.hu.

g; A verseny hivatalos Facebook oldala: www.facebook.com/ibccbalaton.

h; Az III. International Balaton Carp Cup által képviselt szakmai színvonal és eszmerendszer fenntartása érdekében mindenkit fokozottan kérünk a horgász etika szigorú betartására!

i; A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny.

j; A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre.

k; Jelen szabályok kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi versenyszabályzatai, a nemzetközi doppingellenes szabályzat és a magyar OHR előírásai mellett a szervező különös figyelmet fordított a sportszerűség és az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az értékelés során. Az szervező felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből előzetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül.

l; Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során fedhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá (VSZ 1. sz. melléklet).

m; A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja.

n; Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.

o; A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

p; A verseny hivatalos nyelve az angol és a magyar. A versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás az 1.0 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül már nem módosítható.

q; A verseny hivatalos fizetőeszköze euro.

r; Minden, a VSZ-ben és a versenyen meghatározott idő CET szerint értendő.

 

II; Időpontok:

Csónak ellenőrzés a versenyközpont területen:             

2017.04.22-én 08-16 óráig

Regisztráció a versenyközpontban:

2017.04.22-én 08-16 óráig

Gyülekező a felvonulási terén:

2017.04.22. 16:00 óra

Közös fotó:

2017.04.22-én 16:15

Zászlós felvonulás:
 2017.04.22-én 16:30

Ünnepélyes megnyitó és sorsolás az üdülőközpont színház épületében:

2017.04.22-én 18:00

Közös vacsora:

2017.04.22-én 20:00

Táborhelyek elfoglalása:

2017.04.23-án 07:00-tól

Verseny kezdete:

2017.04.23-án 12:00

Verseny vége:

2017.04.29-én 8:00

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó a színház épületében:

2017.04.29-én 13:00

 

III; Nevezés

a; A versenyre kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni: a www.ibcc.hu oldalon található online regisztrációs lap használatával.

b; A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a szervező a megadott címre küld értesítést, mely tartalmazza a regisztrációhoz szükséges regisztrációs díj számláját.

c; A regisztráció alap feltétele a nevezés során  kapott 500 EUR regisztrációs díj 5 munkanapon belüli befizetése.

d; A részvételi díjból fennmaradó 700 EUR végleges fizetési határideje 2016.12.31.

e; A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra (1) kerül sor.

f; A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.

g; A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 1.200 EUR/csapat, amely magába foglalja az 500 EUR regisztrációs díjat is.

h; A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:

– a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,

– a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,

– a verseny időszakára szóló balatoni területi jegyet

– a szervezés és a lebonyolítás költségeit

– a kötelező csónak és balesetbiztosítást,

– a nyitó  napi étkezéseket,

– az emlékérmek költségeit, valamint a trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást.

i; A csapatok regisztrálása a nevezési listára az 500 EUR regisztrációs díj bankszámlára történt beérkezését követően történik meg.

j; A csapat nevezése akkor válik teljessé, ha a nevezési díj a regisztrációs visszaigazolásban megadott bankszámlaszámára teljes egészében megérkezik. A nevezés aktiválása az összeg beérkezésének időbeli sorrendjében történik.

 

IV; Regisztráció

a; Helye a versenyközpont fogadócsarnoka.

b; A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja.

c; Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:

– Útlevél/jogosítvány/fényképes igazolvány.

– Állami és területi horgászjegy kiadásához szükséges horgászati alapokmány.

– A nevezési díj befizetéséről szóló banki igazolás.

d; A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

e; A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A „VSZ elfogadási nyilatkozat” a VSZ 1. sz. mellékletét képezi.

f; Minden résztvevő karszalagot kap, melyet a verseny teljes időtartama alatt viselnie kell.

g; A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy úgynevezett vízálló biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.

h; A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.

i; Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárultát követően érkezik, a versenyen nem vehet részt, a befizetett nevezési díjat elveszíti.

 

V; Versenybíróság

a; A szervező a verseny VSZ előírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A „Versenybírósági és mérlegelő bírói névjegyzék” a VSZ 1. sz. mellékletét képezi.

b; A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.

 

VI; Helyek sorsolása

a; A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet).

b; A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó (pl. B3) számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. A sorsolás menete alatt a helyszíni mágnestérképre a rendezők a már sorsolt csapat névzászlaját annak rajthelyére folyamatosan felrakják. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek száma és elhelyezkedése a Versenybíróság döntésének megfelelően módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

c; A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2017.04.23. 7:00 előtt TILOS!

d; A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség.

e; Az adott versenyre vonatkozó szektor- és pályabeosztást, a kihelyezett bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó „Hivatalos versenytérkép” a verseny weboldaláról letölthető. E versenytérkép a VSZ 1.sz. melléklete, előzetes közzétételére legkésőbb 2017. március 15-éig sor kerül.

 

VII; Csapat

a; Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll.

b; Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.

 

VIII; Felszerelés

a; Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal.

b; Csapatonként 2 csónak használata megengedett.

c; Halradar használata engedélyezett.

d; Minden csapatnak kötelessége minimum öt darab, minimum 80*120 cm-es pontyzsákkal rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Pontyzsákot a szervező nem biztosít.

e; A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is.

 

IX; Csónak és vízi rendészeti szabályok

a; A versenyzők biztonsága érdekében a szervezők a weboldalon nyilvánosságra hozott műszaki követelmény és felszerelési lista alapján ellenőrzik a versenyzők által használni kívánt csónakok és azok tartozékainak meglétét, állapotát.

b; A csónakoknak meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak előírt feltételeknek. Ezek a feltételek feltüntetésre kerülnek a weboldalon.

c; A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható.

d; Amennyiben a szervezők hiányosságokat találnak a csónak felszerelésében az ellenőrzést megszakítják.

e; A versenybírók az ellenőrzést követően kiállítanak egy okmányt, mely tanúsítja a csónak és tartozékai meglétét, azok megfelelő állapotát.

f; A szervezők által ellenőrzött csónakokat egy egyedi azonosító jelzéssel ellátott plombával látják el, amelyet a verseny befejezéséig tilos eltávolítani.

g; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat és az ekkor feltárt hiányosságok szintén azonnali kizárást vonhatnak maguk után.

h; Csónak ellenőrzés a versenyközpont mögötti felvonulási területen:

2017.04.22. Szombat 10:00-18:00

i; A csónak nem lehet hosszabb, mint 5 méter.

j; Felfújható gumicsónak használata engedélyezett.

k; A versenyen kizárólag elektromos motor használható.

l; A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.

m; Kötelező felszerelések minden használatban lévő csónakban:

– két evező,

– két mentőmellény, melyen világító rúd és síp található,

– horgony, mely minimum 5 kg súlyú,

– 10 méteres kötél, melynek vontatószemmel kell rendelkeznie,

– ködkürt.

n; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elhagyása első esetben figyelmeztetést, második esetben kizárást eredményez.

o; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után.

p; A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell.

q; A csónakban aludni szigorúan tilos!

r; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 2 csónak lehet vízen.

s; Csónak cserét megelőzően a versenybírót értesíteni kell.

t; A Balatonon érvényben lévő viharjelzésre érvényes szabályokat kötelező betartani. A viharjelzésre vonatkozó szabályok a verseny honlapján megtalálhatóak. Az aktuális viharjelzés: http://www.met.hu/idojaras/balaton/viharjelzes/

u; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést követően kizárást von maga után.

 

X; Hivatalos versenyszabályok

a; A verseny hivatalos kezdetét dudaszó jelzi, melynek tervezett ideje 2017.04.23. 12:00.

b; A verseny hivatalos végét dudaszó jelzi, amelynek ideje 2017.04.29. 08:00.

c; A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

d; Csalizni és etetni – élőcsali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges.

e; Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne.

f; Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből.

g; A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen. Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés után kizárás következik.

h; A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 60 percen belül megszákolásra kerül.

 

XI; Horgászati szabályok alkalmazása

a; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

b; Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a döntése mindkét fél számára kötelező.

c; A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el.

d; A kijelölt táborhelyen minden esetben egy főnek ott kell tartózkodnia!

e; A horgászhelyen bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező.

f; A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem.

g; A világító bója használata engedélyezett, azonban zöld jelzőfény használata nem megengedett.

h; Maximális behúzási távolság az északi parton 350 méter, a déli parton Keszthelytől lefelé 450 méter lehet, melyet a szervező által elhelyezett bóják jelölnek.

i; A 350-450 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. Első esetben figyelmeztetésben részesül, következő esetben kizárásra kerül.

j; Halfárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja és a bójáján túlléphet.

k; Amennyiben a versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni a versenybíró jelöl ki egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem.

l; Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír.

m; Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt szigorúan tilos.

n; másodfokú viharjelzés alatt engedélyezett a vízbe gázolás maximum 1 méteres mélységig saját felelóségre, kizárólag megakasztot hal szákolásara, illetve letárolására!

 

XII; A verseny területének helyi szabályai

a; A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztántartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták.

b; A táborhelyen tüzet rakni szigorúan tilos, kivéve az arra hatóságilag kijelölt helyeken. Kemping gáz használata engedélyezett.

c; Táborozni kizárólag a szervező általa az arra kijelölt helyen lehetséges.

d; A csapatok gépjárművei kizárólag a be-, illetve kipakolás ideje alatt mozoghatnak a verseny területén a verseny biztonsága és a szabálytalanságok lehetőségének elkerülése érdekében.

e; Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak.

f; A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők a verseny befejezését követően elszállítanak.

 

XIII; Mérlegelési szabályok

a; A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak.

b; A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.

c; A versenyző kötelessége minden kifogott és értékelhető hal jelentése a területileg illetékes versenybíró felé SMS-ben a „Fish” szó és a szektor nevének elküldésével. Pl.: Fish C2.

d; Kifogástól a mérlegelésig a halat – a VSZ szerint meghatározott minőségű – pontyzsákban kell tárolni, megfelelő vízmélységben.

e; A mérlegelés kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe.

f; Mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és további egy, a szervező által akkreditált személynek.

g; A mérésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell.

h; A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.

i; A mérés hivatalos dokumentálását követően fénykép készül minden kifogott halról úgy, hogy az egyik versenyző kezében tartja a halat, míg a másik mellette a szektortáblát, rajta a feltüntetett szükséges adatokkal.

j; Mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

k; A dokumentációt módosítani csak ellenjegyzéssel lehet.

l; Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése érvényes.

m; Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok.

n; Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni.

o; A mérlegelést követően, a versenybíró jelenlétébe, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a halat.

p; A 15 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

 

XIV; Értékelés

a; A versenyben kizárólag csak a ponty számít, amelynek súlya eléri vagy meghaladja az 5 kg-ot.

b; A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a megszerzett pontok száma szerint történik, de ha a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérő csapatai nincsenek az abszolút első három helyezett között, akkor különdíjban (szektorgyőztes) részesülnek.

c; A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a www.ibcc.hu weblapon megtalálható. E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, minden második eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal.

d; A hivatalos végeredmény 2017.04.29 napján (szombat) a 13:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvást benyújtani legkésőbb 2016.04.29 09:00-ig lehetséges!

 

XV; Díjazás szabályai

A versenyen belül 2 verseny is lesz. Ami azt jelenti, hogy az összfogás díjazása mellett, az 5 legnagyobb hal összsúlya is külön díjazva lesz. Így még több esélye lesz minden csapatnak!

A verseny 5 legnagyobb hal versenyének a díjazása:
1. hely: 5.000 EUR
2. hely: 3.000 EUR
3. hely: 2.000 EUR

A verseny 5 kg – nál nagyobb kifogott hal összsúlyának a díjazása:
1. hely: 20.000 EUR
2. hely: 10.000 EUR
3. hely: 5.000 EUR

A verseny legnagyobb halának díja: 10.000 EUR

További díjazás Szektorokra bontva:
1. hely: 1.000 EUR + 500 EUR értékű tárgynyeremény a szektor szponzorától
2. hely: 500 EUR értékű tárgynyeremény a szektor szponzorától

Figyelem! Minden csapat maximum 1 díjat nyerhet, kivétel a legnagyobb hal díja!
Tehát 27 csapat biztosan díjat fog nyerni!

Abban a nem várt helyzetben, ha egy szektorban nem történik halfogás, akkor a szektor első két díja kisorsolásra kerül a szektorban lévő csapatok között.

 

XVI; Óvás:

a; Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban; a részfeldolgozások tekintetében a következő tabló átadásáig, a csapatokra vonatkozó végeredmény, vagy egyéb versenyesemény tekintetében pedig annak előzetes közlésétől számított 1 órán belül lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek.

b; A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják.

c; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy kivizsgálásra 12 órán belül, és legkésőbb 2017.04.29. 12:00-ig lezárásra kerül.

d; Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 100 €.

e; A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

 

XVII; Vis Maior

a; A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár, s azt a szervező 30 napon belül visszautalja a megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a már befizetett nevezési díj a csapatok tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza!

b; A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a főszervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása.

c; Amennyiben a főszervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-ának letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

 

XVIII; Kizárási szabályok

a; A kizárással valamennyi esetben az az addig elért eredmény is törlődik.

b; Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást von maga után.

c; Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása.

d; Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya (sárga lap – 4 órás büntetés).

e; Azonnali kizárással jár a másodfokú viharjelzés ideje alatt történő csónakhasználat (kivétel, ha a másodfoku viharjelzés a vizen éri a versenyzőt, ebben az esetben azonnal partra kell érkezni).

f; Figyelmeztetés utáni kizárással jár, amennyiben a verseny ideje alatt a versenybírók megállapítják, hogy a csónak nem felel meg a biztonsági előírásoknak (sárga lap – 4 órás büntetés).

g; Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap – 4 órás büntetés).

h; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet.

i; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az által fogott halat kívánja beleszámíttatni az eredménybe (hozott hal).

j; Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt (sárga lap – 4 órás büntetés).

k; Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után.

l; A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után.

m; A 350 illetve 450 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. Első esetben figyelmeztetésben részesül, következő esetben kizárásra kerül (sárga lap – 4 órás büntetés).

 

XIX; Felelősség

a; A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. Baleset, illetve káresemény bekövetkezésekor a regisztráció során kötelezően kötött baleset- és felelősségbiztosítás szerződési feltételei az irányadóak.

b; A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.

 

XX; Marketing és média

a; A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani.

b; A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában.

c; Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

d; A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.

e; Jelen Versenyszabályzatot elkészítése az EPBC szabályrendszerének felhasználásával, az EPBC VSZ 98. pont szerinti engedély birtokában történt meg. A versenyszabályzatot (1.0 verzió, kelt 2016.08.18) a szervező és a szervezők nevében, IBCC főbíróként jóváhagyom és kiadom:

Csörgő Tamás
, Vezető versenybíró

 

Regisztráció itt!