II. Max Masters Marathon Cup

Időpontja: 2012-04-22

II. Max Masters Marathon Cup Kezdés dátuma: 2012. április 16 – 22. nap - 144 óra!
Helyszíne: Heves megye, Nagyrédei Horgásztó
Nevezési díj: 80.000 Ft / csapat

A megmérettetés hete!

144 óra!

30 kg csali-limit!

Dobás/Behordás!

Általános információk:

Gyülekező / Ebéd / Sorsolás: 2012. április 16. 08.00 óra (12.00 óra verseny kezdete)

Helyek újrahúzása: 2012. április 19. 12.00 óra (14.00 óra verseny folytatása)

Verseny vége: 2012. április 22. 14.00 óra (15.00 óra eredményhirdetés)Díjazás:

I. helyezett: 320 000 Ft nyeremény Kupa

(160 000 Ft készpénz 160 000 Ft értékű ajándékcsomag)

II. helyezett: 160 000 Ft nyeremény Kupa

(80 000 Ft készpénz 80 000 Ft értékű ajándékcsomag)

III. helyezett: 80 000 Ft nyeremény Kupa

(40 000 Ft készpénz 40 000 Ft értékű ajándékcsomag)

Legnagyobb hal: 50 000 Ft értékű ajándékcsomag Kupa
Jelentkezési határidő: 2012. február 28.

A versenyen az első 16 befizető csapat jogosult indulni. A túljelentkezésre való tekintettel a jelentkezéseket az előleg (40 000 Ft) befizetési sorrendjében regisztráljuk.

Jelentkezés: info@nagyredeihorgaszto.hu vagy Tel.: 36 30 99 4444 9A versenybe kizárólag az 5 kg-ot meghaladó ponty, illetve amur számít bele!
A versenyen 16 csapat indulhat, a csapatok 2 főből 1 segítőből állhatnak!
A maximálisan felhasználható csali és etetőanyag mennyisége összesen 30 kg lehet a 144 óra alatt!
A tó két szektorra lesz felosztva, 8 db dobálós, illetve 8 db behordós horgászhellyel. A megmérettetés felénél a csapatok az ellenkező szektorból újrahúzzák helyeiket!
A horgásztó 14 db. csónakot biztosít díjmentesen. Kérjük, aki tud, hozzon magával csónakot, és jelezze a szervezőség felé!
Szektorok: 1,2,3,4,5,6,7,17 – 8,9,10,11,13,14,15,16Versenyszabályzat

Sorsolás: A csapatok a húzási sorrendet egy humoros játék keretében döntik el!
Újrasorsolás: A verseny felénél a csapatok, a kialakult helyezés sorrendjében az ellenkező szektorból egy új helyet húznak!
A helyeket 11.00-kor lehet elfoglalni, és 12.00-kor lehet megkezdeni a horgászatot!
Az autók a verseny idejére a horgászhelyen maradhatnak, azonban a horgászállást, az újrahúzást kivéve nem hagyhatják el!
A horgászhelyeken, a versenyzők autóin kívül semmilyen gépjármű nem tartózkodhat!
A segítő az aktív horgászbotokhoz nem nyúlhat, sem fárasztás, sem dobás végett. A verseny félidejénél lehetőség van a horgászó csapattagok közül a segítő cseréjére.
Horgászni csapatonként 4 db bottal lehet!
Horgászni kizárólag bojlis botokkal lehet, maximum 4 m-es hosszban!
Surf és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra használhatók!
Egy csapat maximum 2 db bóját használhat!
Horgászbotonként egy horog használata engedélyezett!
Minden nemű fonott zsinór használata tilos (Kivéve horogelőke, leadcore)!
A dobálós szektorban a csónak használata az első 1 órában bójázás céljából engedélyezett!
Ha a fárasztás során a hal a bóját kihozza, versenybíróság engedélye mellett lehetséges a visszahelyezése!
A dobálós szektorban kizárólag a partról engedélyezett a dobás kivitelezése!
Etetőhajó használata nem engedélyezett!
Engedélyezett az etetőkosár, method-kosár, paszta, csúzli, katapult, dobócső, etetőrakéta, parittya, PVA termékek, alkalmazása!
Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő etető eszköz használata tilos!
A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog!
Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlegelés, és fotózás után vissza kell engedni.
Kötelező eszközök: 2 db pontymatrac (jó minőségű), 2 db minimum 90x90 cm-es, sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő), sebfertőtlenítő!
Csapatonként minimum 6 db. pontyzsák kötelező (Ajánlott a több darab!)
Egy pontyzsákban 5-7 kg közötti halból 2 db, 7 kg felettiből kizárólag 1 db tárolható!
A megtelt pontyzsákok esetén azonnali mérlegelést kell kérni!
Minden 10 kg-ot meghaladó hal fogását a versenybizottságnak azonnal jelezni kell!
Ha a kifogott hal elpusztul, nem számit bele a versenybe!
A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a dudaszó (hangjelzés) után fejeződik be!
A csónakot mindenki saját felelősségére használhatja az országos és uniós vízi közlekedés szabályainak betartásával!
A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!
A versenyre való nevezés a versenyszabályzat és a tó horgászrendjének automatikus elfogadását jelenti!
Óvás: 30.000.- Ft ellenében tehető, melyet követően a döntést a versenybíróság saját hatáskörébe rendeli!
Minden további kérdésben a tó horgászrendje az irányadó!30 kg csali-limitA versenyen használni kívánt 30 kg csali és etetőanyagot, a sorsoláskor minden csapatnak kötelessége bemutatni, melyet fényképpel hitelesítve, a csapatok előtt mérlegelünk, és matricával megjelölünk. Kérjük a sorsolásra ezek előkészítését! Cserélési lehetőség ezt követően nem engedélyezett!
A horgászhelyen, és az ott parkoló autóban kizárólag a mérlegeléskor hitelesített csali és etetőanyag lehet! A csali és etetőanyag mennyiségét a verseny közben többször is ellenőrizzük, a szomszéd csapat egy tagjának jelenlétében!
A 30 kg-os limitbe beleszámít: Pop-Up, liquid, paszta, bojli-mix, etetőanyag, magok, stb.
Csalizásra kizárólag bojli (Minimum 14 mm átmérőben) használható!
Nyers etetőanyag használata tilos!Mérlegelés szabályai
- Mérlegelés általános esetben naponta két alkalommal történik.
- Soron kívüli mérlegelést lehet kérni akkor is, ha a rendelkezésre álló pontyzsákok megteltek.
- A versenyen csak pontyok, illetve amurok kerülnek értékelésre, 5 kg-os súlykorlátozással.
- A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, a mérlegelőnek, az adminisztrációt végző személynek és a szomszéd csapat egy tagjának.
- A fogás adatai felkerülnek a versenyző csapat fogási lapjára, melyet aláírásával hitelesít mind a kifogó versenyző, a szervező és az ellenőrző más versenyző csapathoz tartozó csapattag is.
- Két mérőlapja van minden csapatnak. Az egyik példány a szervezőknél (mérlegelőnél), míg a másik példány a csapatoknál van.
- Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszabocsátották a vízbe, valamint aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a csapattagoknak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csupán egyik lapon szereplő vitatott hal nem vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek.
- A verseny állásáról naprakészen minden csapat egy táblázatból értesül, ami reggel és este kerül kiosztásra.
- A fogott összsúly (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend felállítása.
- Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma).
- Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a szervezők a helyszínen döntenek.Szankciók- Versenyből való kizárással jár:
- A szándékosan megcsonkított vagy sértett hal;
- a gondatlanságból megcsonkított vagy sérülő hal;
- a halakkal való kulturálatlan bánásmód;
- a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata;
- a csalás.
- Kizárás jár a késésért (a nevező csapat a verseny kezdetére nem érkezik meg).


- Minden figyelmeztetés 15 kg hal levonásával jár az eredményekből:

- Figyelmeztetés jár a megengedett csali és etetőanyag limit túllépéséért.
- Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül etet, vagy fáraszt.
- Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek.
- Figyelmeztetés jár, ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és a halakat nem megfelelően tárolják.
- Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért! Az erről szóló döntést a szervezők saját hatáskörükbe rendelik.
- A szervezők rendelkeznek azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy szankciókat szabjon ki horgászokra, csapatokra vagy segítőkre, ha azok szabálysértést követnek el.
- Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.