IX. Rapala Perget Kupa 6. forduló - Tiszafüred, 2016.11.13.

Időpontja: 2016-11-13 - 2016-11-13

IX. Rapala Perget Kupa 6. forduló - Tiszafüred, 2016.11.13.

Nyílt csónakos csapatverseny amatőr- és profi horgászok számára. Információkért keresse a rendezőséget a +36309988520, valamint a +36209805908-as hívószámokon.

Versenyszabályok:
1. A bajnokság csapatverseny, melyre 2 fős csapatok nevezhetnek. A csapattagok fogásai összeadódnak. A bajnokság 6 fordulóból áll, melyeken - indokolt esetben - a 2 fős csapatoknak kétszer van lehetőségük párcserére. A fordulókban, a verseny jellegéből adódóan, egyéni indulásra lehetőség nincs.

2. A csapatoknak lehetőségük van a leggyengébben sikerült forduló eredményének eldobására, így az 5 fordulóban elért helyezési számok összege képezi a bajnokság összetett eredményét.

3. A fordulókon a mérlegelők és a szervezők egyben versenybírók is, így ők léphetnek fel az esetlegesen előforduló szabálytalanságok ellen. A verseny kezdetét és végét jól hallható dudaszó jelzi. Az indító dudaszó előtt, illetve a záró dudaszó után horgászó csapat első alkalommal pontlevonással büntethető, ismételt hasonló szabályszegésnél pedig az összetett versenyből kizárásra kerül. A pontlevonás mértéke, az adott fordulóban elért pontszám 50%-a. Ezen elv szerint lesz elbírálva a nem rögzített csónakból történő pergetés is, kivéve ha az adott versenyen ezt a szervezők az előzetes kiírásban engedélyezték. A csónakok egymástól mért engedélyezett távolsága 50 méter. Beálláskor a csónakot már rögzített (súlyt lerakott) csapat a kedvezményezett, elsődlegesen ez a csapat kérheti egy másik csónaktól a biztonságos távolság betartását. Amennyiben nem jutnak konszenzusra, úgy kérhetik a versenybírók segítségét a döntésben, amit el kell fogadniuk.

4. A fordulókban az első három helyezett csapat, valamint a legnagyobb halat fogó versenyző lesz díjazva.

5. Az utolsó forduló végén kerül kihirdetésre az összetett bajnoki végeredmény is. Az összetett bajnokságban az első 6 csapat részesül díjazásban.

6. A versenyek időtartama alatt a partra lépés nem tiltott, de ezt a szándékot az érintett csapatnak minden esetben előre jeleznie és indokolnia kell a versenybírók felé.

7. A fordulók szabályai mindig az adott vízhez igazodnak, a versenyek időtartamai eltérhetnek egymástól.

8. A rajtszámok sorsolás útján kerülnek kiosztásra.
Az induláshoz szükséges kötelező felszerelések:

    pontyzsák (a helyszínen is vásárolható 2.000 HUF-ért)
    helyszínen bérelt csónakok esetében: súlyok, kötelek, motor, akkumulátor és az előírt biztonsági eszközök.

9. A horgászhelyeket, a rajtszámoknak megfelelően emelkedő sorrendben, 10 mp-es időközönkénti indulással lehet elfoglalni.

10. A verseny ideje alatt jól látható helyen kell elhelyezni a Rendezőség által kiadott
rajtszámot. Bármely reklámhordozó viselése, elhelyezése csak a rendezőség előzetes engedélyével megengedett. Ilyen jellegű kérést legkésőbb a nevezéskor kell közölni!

11. A versenyen halradart használni az adott helyszín kiírása alapján lehet.

12. A magyar horgászrendben engedélyezett bármilyen pergető módszer megengedett, kivéve a csalihalas pergetés. (A műcsali fölé egy darab műlégy köthető.) Csak a szabályosan fogott (nem kívülről akadt) ragadozó halak számítanak bele az eredménybe. Ezeket kíméletesen, élve kell tartani a mérlegelésig. Mérlegelés után minden halat vissza kell engedni! Az elpusztult halakat nem mérik le, azok a versenybe nem számítanak!

13. A versenyen használható bot hossza maximum 300 cm lehet.

14. A versenybe beszámít a csuka, süllő, harcsa, balin, sügér, kősüllő, domolykó, jászkeszeg, valamint a fekete sügér fogása. A kifogott egyéb halakat megfogás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe!

15. Értékelés, pontozás a fordulókban:
A halak méretét az orrcsúcstól a farokúszó végéig mért távolság határozza meg cm-ben. A pontozás a következők alapján történik:

    0 - 20 cm-ig minden hal értéke 1 pont
    21 - 30 cm-ig minden hal értéke 5 pont
    31 - 40 cm-ig minden hal teljes hossza - 10cm (pl. 36 cm-es csuka 26 pont)
    41 cm-től minden hal teljes hosszban kerül pontozásra (pl. 48 cm-es balin 48 pont)

A megkezdett centiméterek minden esetben felfelé kerülnek kerekítésre. A forduló sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el.

16. Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

17. Az összetett bajnokság (ORPB) sorrendjének meghatározása: a csapatok egyes fordulókban elért helyezési száma összeadásra kerül, és az így összeadott helyezési számok alapján lesz meghatározva az Országos Rapala Pergető Bajnokság összetett sorrendje. A legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat nyeri el a „Rapala Pergető Bajnoka” címet.

18. Azonos helyezési szám esetén az egyes fordulókban szerzett kisebb helyezési számmal rendelkező csapat a kedvezményezett.

19. A csónakban a versenyzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.

20. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vesznek részt. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

21. A versenybe csak a verseny helyszínén és időtartama alatt fogott halak számítanak. A verseny végét jelző dudaszó után a fogott halakat a pálya területén kell lemérni. A pályán kívüli mérés eredménye törlendő.

22. A versenyeken a pontyzsák használata kötelező, szájbilincset használni tilos! A méréskor a versenybírók a halakat megvizsgálják, és amennyiben vitára okot adó jeleket tapasztalnak azokon, úgy ezeket a halakat a verseny végéig maguknál, illetve a parthoz közel élve tartják. Ezek sorsáról a Rendezőség dönt a verseny végén. A verseny közben elpusztult halat a versenyzők kötelesek haladéktalanul a mérlegelőknek átadni!

23. Jogorvoslat:
A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői és a Normark Hungary Zrt. képviselőinek csapata bírálja el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.

24. A verseny rendezősége „Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszé-lyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

25. A Rendezőség nem köteles automatikusan minden nevezést elfogadni és az egyes fordulókon maximálisan indítható csapatok számát az adott helyszínek függvényében határozza meg.

26. A Rendezőség a változtatás jogát fenntartja!