Bokodi erőműi tó (melegvizű) Bokodi Öreg-tó (hidegvizű)

Adatok
Ország: Magyarország
Koordináták: 47.500735° hosszúság
18.27796° szélesség
Megnyit térképen
Víz jellege:
Terület: 160 ha
Talajzat, meder:
Mélység: ?
Horgászat típusa: ?
Szolgáltatások:
​Víz hasznosító:
Egyesület: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Kapcsolat: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Beszélt nyelvek:

Térkép

Megnyit térképen
Térkép mozgatás
Mozgat
Útvonaltervezés
Környék bemutatása mind kijelöl
Alaphelyzet

Árak

?

Jellemzés Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

Megközelíthetőség: Bokod és Oroszlány között fekszik mindkét tó. Tatabánya-Környe-Kecskéd-Bokod, vagy Tatabánya-Környe-Oroszlány-Bokod útvonalakon.

A Bokodi-tó az 1961-ben induló Oroszlányi Hőerőmű Vállalat számára létesített mesterséges hűtőtó, amely az erőmű melletti rét elárasztásával, vagyis a rajta keresztülfolyó Által-ér felduzzasztásával keletkezett. Az Által-ér Császár községtől délre ered, és Dunaalmásnál torkollik a Dunába. Az Által-ér eredeti medre valahol a tó közepén húzódott, ott, ahol a jelenlegi gát található. A gát funkciója a hűtőtó természetes keringtetésének fenntartása, ugyanis az erőmű felmelegíti, míg a "hideg ágban" lehűlt víz a technológia miatt keletkezett gőzt hűti vissza. Az erőmű folyamatos működése miatt a tó télen sohasem fagy be teljesen. A tó körül jelentős horgászparadicsom bontakozott ki az elmúlt időben.

Szabályjegyzék Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

HORGÁSZREND módosítás lép életbe 2011. január 1.-én! Minden tagunk a 2011 éves engedély átvételekor kap egy "betétlap"-ot a módosítás szövegével. A módosítás megtekinthető a betétlap linkre kattintva! BETÉTLAP
Fekete sügérre és compóra horgászni egész évben tilos!
I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK (állások)
I/1. Az erőműi tavon horgászhellyel (állással) és csónakkal kizárólag az OHE tagjai, illetve jogilag azonos elbírálású csoportok rendelkezhetnek.
I/2. A horgászhely nem strand, ezért ott fürdeni, hangoskodni tilos, a horgászhelyen tartózkodók magatartásáért a tulajdonos a felelős.
I/3. A vízszennyezés megakadályozása közérdek. Tilos a szennyvíznek bármilyen módon a tóba juttatása, továbbá a gépjárművek mosása, robbanómotorok (szivattyúk) üzemeltetése, a parttól számított 30 m-en belül. Az állás mögötti vízpart tisztántartásáért az állástulajdonos a felelős, szemetet a kihelyezett szeméttárolóba kell gyűjteni.
I/4. A meglévő horgászálláson átalakítást, felújítást végezni csak úgy lehet, hogy az OHE-hez kettő példányban erre a célra rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani, melyet elbírálás után a Vértesi Erőmű Zrt. engedélyez. Az engedély kézhezvétele előtt a munkálatokhoz hozzáfogni nem szabad. Az építés vagy bővítés ideje alatt az engedélyt a helyszínen kell tartani, hogy az ellenőr a méretek betartását ellenőrizni tudja.
I/5. A környezetvédelmi előírások szigorú érvényesítése minden horgász kötelessége. Az előírások megtartásának érdekében minden partszakaszon és a gátak területén is tilos szemetelni. Szemetes helyen a rend helyreállításáig a horgászatot szüneteltetni kell. Ilyen jellegű ellenőri felszólításnak haladéktalanul eleget kell tenni. Aki a felszólítást nem hajlandó tudomásul venni és a szemét összeszedését megtagadja, annak a területi engedélyét be kell vonni.
I/6. A horgászállást és a bejárót a tulajdonos köteles fegyelmi felelősség terhe mellett jó állapotban tartani.
I/7. Az állásjogosultság megszűnése (kilépés, haláleset, stb.) után a tulajdonos vagy örököse köteles az állást OHE-tag részére megvásárlásra felajánlani. Az örökös – amennyiben igényli és alapszabályba nem ütközik – kérheti felvételét az egyesületbe az állásjogosultság fenntartása érdekében.
Amennyiben örökösödés nem áll fenn vagy az örökösnek nincs belépési szándéka, az állást fél éven belül fel kell ajánlani. Ha ezen időszakban OHE-taggal szabályos adásvétel nem történik, az állást le kell bontani és az álláshelyet az OHE részére vissza kell adni.
I/8. Az álláseladás vagy –vásárlás tényét a nyilvántartásban szereplő adatok változtatása miatt egy héten belül be kell jelenteni, mellékelve az adásvételi szerződés egy példányát. Az állást vásárló kötelessége a bejelentés. Az egyesület irodájában megfelelő nyomtatványt kap két példányban, melyet köteles kitölteni és az átírási illetéket befizetni. A tulajdonjogban bekövetkezett változásról a vevő a Vértesi Erőmű Zrt-től kap értesítést.
I/9. A körlevélben kiküldött következő évi területhasználati díjat január 31-ig be kell fizetni. Aki a megjelölt határidőig nem tesz eleget befizetési kötelezettségének, egyszeri késedelmi díjat köteles befizetni. Ha valaki az év végéig nem rendezi a területhasználati díját, új igazolványát vissza kell tartani.
I/10. Az állás alatti vízterület és a part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más egyesületi tagok, vagy ellenőrzést végzők közlekedjenek. Nem szabad megakadályozni a parton a vendéghorgászok horgászatát, ha magatartásukkal nem sértik az Országos Horgászrend előírásait és nem zavarják az állástulajdonosok tevékenységét. A parton építmények (ólak, garázsok, pincék) és kerítések építése tilos, a szabad közlekedést semmi nem zavarhatja. Ezen előírások megszegése a horgászállás fennmaradási engedélyének visszavonását eredményezheti.
I/11. Horgászállást horgászat közben lezárni tilos, az ellenőrnek szabad bejutást kell biztosítani éjjel, nappal.
I/12. A Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonát képező parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos. Ebeket is csak gazdájuk jelenlétében szájkosárral, illetve pórázon lehet ott tartani úgy, hogy a környező állások tulajdonosait ne zavarja és az ellenőrök munkáját ne akadályozza.
II. CSÓNAKHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
II/1. Az OHE-tagok a hőerőmű tavon saját felelősségükre használhatnak csónakot. Az esetleges balesetekért az OHE felelősséget nem vállal. Kiskorúak, ifi horgászok felügyelet nélkül csónakot nem használhatnak.
II/2. A csónakot az orrész mindkét oldalán nyilvántartási számmal kell ellátni a következők szerint: az OH betűjelzés után kötőjellel a szektor jele (A,B,C,D), majd újabb kötőjellel az állás-szám következik. A betűk és a számok magassága 12 cm, szélessége 8 cm kell legyen. Ha a tábla alapszíne fehér, úgy fekete, ha sötét, akkor fehér felirattal kell ráírni: pl: OH-A-103 jelentése a következő:

- OH = oroszlányi horgász,
- A = oroszlányi oldal szektorjele,
- 013 = a tulajdonos állásszáma, egyben a csónakszám is
Szektorok az alábbiak:

- A = oroszlányi oldal
- B = vízmű
- C és D = bokodi oldal
II/3. Állással nem rendelkező csónaktulajdonos OHE-tag csónakját a kikötőhely állásszámával köteles ellátni. Az időközben megváltozott állásszámokat a csónakra is fel kell festeni.
II/4. A hőerőműi tavon - mint horgásztavon - szörföt vagy vitorlást, illetve semmilyen strandeszközt sem az OHE tagjai, sem azok vendégei nem használhatnak.
II/5. A csónakot fürdőzésre sem a horgász, sem vendégei nem használhatják.
II/6. A csónakban csak annyi személy tartózkodhat, ahány személyes a csónak.
Ez a szám a gyermekek esetében is érvényes.
II/7. A túlterhelt csónak tulajdonosa ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni gondatlan veszélyeztetés miatt.
II/8. A Vértesi Erőmű Zrt. bekerített üzemterületén, a völgyzáró gáton, illetve a táblával megjelölt helyen csónakkal kikötni tilos! A terelőgátaknál 10 m-en belül, a völgyzáró gátnál 50 m-en belül kikötni, illetve lehorgonyozni tilos!
II/9. A csónakról horgászni a horgászállásoktól, illetve parti horgászhelyektől számított 150 m-en belül tilos! Csónakkal úgy kell a vizen közlekedni, hogy másokat a horgászásban ne zavarjunk. A vizen közlekedő csónak feleljen meg a biztonsági előírásoknak.
II/10. A csónak rögzítéséhez használt karókat a horgászás befejezésével el kell távolítani.
II/11. A nagyfeszültségű távvezeték nyomvonala és a bokodi közút közötti szakaszon csónakból horgászni tilos.
II/12. Elektromos csónakmotor használata megengedett a bokodi tavon, de használatba vétel előtt ezt a horgász irodában be kell jelenteni.
III. HORGÁSZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
III/1. Vízterületeinken az éjjel-nappali horgászat megengedett, természetesen sötétedéstől napkeltéig (éjjel) a horgászhelyet (csónakot is) a partról jól látható módon ki kell világítani.
III/2. Felnőtt horgász 2 bottal, a zsinóron max. 3-3 horoggal.
III/3. Ifi horgász 1 bottal, zsinóron maximum 3 horoggal.
III/4. Gyermek horgász (felügyelet mellett) 1 db botra szerelt úszós készséggel horgászhat, de nemes halat nem tarthat meg.
III/5. 1 x 1 m-es kishalfogó háló használata csalihal fogásra engedélyezett (kivételt képez a tavaszi ragadozó tilalom időszaka).
III/6. Gyermek horgász csalihálót nem használhat.
III/7. Évente kifogható
7.1. felnőtt horgász részére 35 db nemes hal az OHE vízterületein,
7.2. ifi horgász részére 18 db nemes hal az OHE vízterületein.
III/8. Ezen belül hetente fogható
8.1. felnőtt részére 3 db nemes hal,
8.2. ifi részére 2 db nemes hal és
8.3. hetente fogható még 5 kg egyéb hal (itt éves korlátozás nincs)
III/9. Törpeharcsára minden engedéllyel rendelkező egyesületi tag bármikor horgászhat és a megfogott törpeharcsát súlykorlátozás nélkül megtarthatja.
III/10. A megadott keretszámokon belül amurból havonta 2 db, feketesügérből havonta 1 db tartható meg. Feketesügeret csak OHE-tag tarthat meg. Napijegyes és cserejegyes horgász feketesügérre nem horgászhat, fogás esetén azt kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.
III/11. 7 kg feletti pontyot megtartani nem szabad, azt kíméletesen vissza kell engedni a tóba.
III/12. A hetenként megfogható nemes hal 3 db (ponty, csuka, süllő, amúr, balin, angolna, harcsa, afrikai harcsa és feketesügér).
III/13. A ragadozó halakra elrendelt tilalom időszakában harcsára horgászni csalihallal vagy halszelettel tilos. Ilyenkor giliszta, pióca és más harcsacsali használható (pergetni nem szabad).
III/14. A megtartani kívánt nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba a fogás időpontjának feltüntetésével. A dátumot a fogási naplóba arab számokkal kell beírni.
III/15. Az egyéb halat távozás előtt, becsült súlya alapján kell beírni a naplóba.
III/16. A megtartani kívánt halat haltartóban, élő állapotban vízben kell tartani fajtától függetlenül. A keszegféléket sem szabad tartósan vödörben tárolni.
III/17. Tekintettel a heti 3 db-os korlátozásra, az álláson vagy a vízben szákban még állandó kintlét mellett sem lehet nemes halat egy hétnél tovább tárolni (ez alól kivételt képeznek a 20 km-nél távolabb lakó horgászok úgy, hogy az ellenőrtől kérnek egy erre a célra rendszeresített igazolást). A halat legkésőbb vasárnaponként haza kell szállítani a korrekt ellenőrizhetőség miatt. Egyéb esetekben a horgászás befejezése után, távozáskor a megfogott halat a fogási naplóval együtt a távozó horgásznak magával kell vinni.
III/18. Az álláson hűtőszekrényben, hűtőládában csak az azon a napon megfogott, megtisztított és a fogási naplóba bejegyzett nemes halat lehet az eltávozásig egészben, feldarabolás nélkül tárolni. Ha valaki több napig a horgászálláson tartózkodik, a hűtőben lévő nemes halak számának meg kell egyeznie a fogási naplóban lévő bejegyzéssel. Az ellenőr kérésére a hűtőszekrény, hűtőláda tartalmát meg kell mutatni!
III/19. Méretkorlátozások
ponty 32 cm | süllő 40 cm | amúr 50 cm | csuka 50 cm | angolna 50 cm | balin (őn) 40 cm | aranykárász 15 cm | feketesügér 35 cm | harcsa 50 cm | busa nincs méretkorlátozás | compó 15 cm
III/20. Tilalmi rendelkezések
20.1. A hőerőmű és a Bokodi Öreg tavon január 1-től március 31-ig ragadozó halra horgászni tilos. Ezen időszakban itt halszelettel, élőhallal vagy pergetéssel horgászni, valamint csalihálót használni tilos. Feketesügérre horgászni január 1-től május 31-ig tilos, ez időszakban kifogott feketesügeret vissza kell helyezni a vízbe.
20.2. A horgásztilalom a harcsára nem vonatkozik.
20.3. Tilalmi időn kívül megfogott méretes süllőt meg kell tartani, azt visszaengedni tilos!
20.4. Az OHE vizein az OHE tagjai sem napijeggyel, sem vendégjeggyel nem horgászhatnak.
20.5. Eltiltás alatt álló horgász az eltiltás ideje alatt állásán horgászás céljából vendéget nem fogadhat. Ha a horgászállást más, engedéllyel rendelkező családtag is használja, az eltiltott horgász semmilyen módon nem kapcsolódhat be a horgászatba.
20.6. Fogási napló tulajdonosának távollétében a naplóba bejegyzést senki nem tehet.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
IV/1. Az OHE vízterületeinek megnevezése: Erőműi tó, Öreg-tó, XVI/1. tó, Majki középső tó, Majki alsó tó. A fogási naplóban ilyen megnevezéssel kell szerepeltetni a tavakat.
IV/2. Aki az ellenőr felkérésre az ellenőrzéshez (tanú) nem nyújt segítséget, fegyelmi vétséget követ el.
IV/3. A haltelepítések időszakában - általában október hónapban – részleges horgászati tilalom van elrendelve, melynek időtartamáról, valamint arról, hogy mire terjed ki, levélben értesítjük a tagságot.
V. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK, ELŐÍRÁSOK
V/1. A XVI/1. tavon csak az OHE-tagok horgászhatnak, ide sem napi, sem vendég- vagy cserejegy nem érvényes. A horgászatra vonatkozóan a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrend előírásai az érvényesek. A mennyiségi és méretkorlátozások vonatkozásában a hőerőműi tóra vonatkozó szabályok az irányadók. Tilalmi idők az Országos Horgászrend előírásai szerint vannak. Csónak használata tilos!
V/2. Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni. Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet. Lékeléses horgászat tilos!
V/3. Pontyra faj szerinti tilalmi idő nincs.
V/4. Az Öreg-tavon (bokodi öreg-tó) horgászállást, padot építeni, csónakot használni tilos, a bokodi közút mentén (völgyzáró gát) és az Általér-befolyásnál horgászni tilos. A tóban vízben állva, valamint télen a lékről horgászat tilos!
V/5. Horgászat szempontjából az erőműi tóra vonatkozó előírások és tilalmak az érvényesek. Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat helyet.
V/6. Erőműi-tavon a vízszintingadozástól függetlenül, sohasem szabad a vízben állva horgászni vagy horgászkészséget bevetni. Alacsony vízállás esetén sem szabad a vízhiány miatt felszabadult mederterületre gépjárművel behajtani, ott sátrat felverni, tüzet rakni és szemetelni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amit normál vízállás esetén sem lehetne megtenni.
V/7. A horgászvizen (a stégen is) a horgász bevetett készségeit csak olyan távolságra hagyhatja el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A készségek őrzésével más személyt megbízni nem szabad.
V/8. Aki a horgászhelyet elhagyja, köteles készségeit a vízből kivenni.
V/9. A csónakból való etetés engedélyezett, de a horgot csónakkal bevontatni és a etetett helyre ledobni szabálysértés, tehát tilos!
V/10. A Majki középső tónál horgászállást, padot építeni, csónakot használni tilos!
V/11. Horgászni a tó mindkét partján lehet, kivétel a völgyzáró gát és a befolyótól számított 20-20 m.
V/12. A tóban vízben állva vagy télen lékről horgászni tilos!
V/13. A tavon csak az OHE tagjai horgászhatnak, oda napijegy, cserejegy nem érvényes.
V/14. Pontyra faj szerinti tilalmi idő nincs.
V/15. A tilalmakra, valamint a horgászatra a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrend előírásai érvényesek. A mennyiségi és méretkorlátozások vonatkozásában a hőerőműi tóra vonatkozó előírások érvényesek.
V/16. A Majki alsó tó az egyesület kísérleti tava. Amennyiben a tóban afrikai harcsa telepítésére kerül sor, ebből hetente egy darab fogható, ezt be kell írni a fogási naplóba és beleszámít a heti és az éves kifogható darabszámba.
A kifogott halat visszadobni vagy cserélgetni nem szabad. A tavon egy bottal és rajta egy horoggal szabad horgászni. A tavon csak a gátról vagy az erdő felöli oldalon szabad horgászni, a gátra kerékpáron kívül más járművel behajtani tilos!
V/17. A tavon csak az OHE tagjai horgászhatnak, oda napijegy, cserejegy nem érvényes.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VI/1. Általánosságban az Országos Horgászrendben foglaltakat kell betartani, kivéve a helyi mennyiségi, méret és tilalmi időkre vonatkozó előzőekben felsoroltakat.
VI/2. A horgászrend megsértőit az egyesület fegyelmi bizottsága rövidebb-hosszabb időre a horgászattól eltilthatja, illetve az egyesületből kizárhatja. Súlyosabb esetekben az egyesület elnöke szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményezhet.
VI/3. Vendéghorgászt szabálysértés esetén az elnök saját hatáskörében (az eset súlyosságától függően) 1-3 évig eltilthatja az OHE vizein történő horgászattól.

Halak

Utolsó módosítás: 2015-06-05 09:06:04

Vélemények / Fórum