Kádártai-bányató

AdatokOrszág: Magyarország
Koordináták: 47.119672° hosszúság
17.962511° szélesség
Megnyit térképen
Víz jellege:
Terület: 7.2 ha
Talajzat, meder:
Mélység: ?
Horgászat típusa: ?
Szolgáltatások:
​Víz hasznosító:
Egyesület: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Kapcsolat: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Beszélt nyelvek:

Térkép

Megnyit térképen
Térkép mozgatás
Mozgat
Útvonaltervezés
Környék bemutatása mind kijelöl
Alaphelyzet

Árak

?

Jellemzés Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

Megközelítés: 82.sz. főúton Kádárta településről a betonüzem mellett vezető aszfaltozott úton haladva, majd arról balra fordulva a murvázott úton tábla jelzi az irányt Bányató felirattal. A település szélétől mintegy 500 méterre található a tó.
A tó vize: források által táplált, természetes tiszta víz, melyet igazol a rákok jelenléte a tóban.
Vízfelület: 7,2 hektár. A tó közepén szigetek találhatók. Átlagmélység: 2–6 méter, a szigeteken és a parton nád, sás növényzet a mederben helyenként hínár található.
A meder egyenetlen, szikla és murva (dolomit kőzet), mely a bányaművelés eredményeként alakult ki a vízbetörés előtt. (A bányaművelés 1981-ben fejeződött be azóta horgásztóként funkcionál.) Természetes akadók inkább a szigetek és partszél közeli növényzet illetve fák- bokrok gyökérzetétől - azok közelében vannak.
Horgászati módszer: természetes parti horgászat a kiépített stégekről melyeken ülőpad és esőbeálló is van. Csónakból horgászni nem szabad.

Üzemeltető: Kádártai Sporthorgász Egyesület
8411 Veszprém–Kádárta Győri u. 58.
Elnök: dr. Horváth László Tel.: 06-30/8948-432

Szabályjegyzék Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

1.) A nappali és éjszakai horgászat kezdő és befejező időtartamát az időjárás függvényében a vezetőség állapítja meg, melyet a halőrháznál jól látható helyre ki kell függeszteni.
A horgászrendben foglalt szabályok az éjszakai horgászatra is vonatkoznak azzal, hogy az éjszakai horgászatra külön jegyet kell váltani - az egyesületi tagok kivételével.
Éjszakai horgászat esetében, sötétedéstől virradatig, a horgászat teljes tartama alatt a horgászhelyet ki kell világítani, de kerülni kell a másik horgászt zavaró felesleges lámpázást a fényforrás indokolatlan használatát.
2.) A tavon csónakot kizárólag mentésre, szerelék kiszabadítására vagy kár elhárításra, meder illetve vízfelület takarításra egyéb egyesületi munkákra szabad használni. Csónakból etetés vagy szerelék bejuttatása, továbbá az etető hajó használata nem engedélyezett.
3.) Horgászni csak a kijelölt horgászhelyeken (stégeken) szabad, más horgászhelyét csak annak távollétében veheti az egyesületi tag is igénybe. Napijegyes horgászok a részükre épített horgászstégeken kívül más horgászstégen is horgászhatnak, amennyiben a horgászstég tulajdonosa horgászat céljára megérkezik, maga döntheti el, hogy udvariasan felszólítja-e a helyén horgászó bárki más horgászt a hely elhagyására, vagy együtt horgásznak.
4.) A horgásztónál tilos hangoskodni, kulturálatlan kifejezéseket használni, indokolatlanul zajt okozva zavarni az ott tartózkodókat és a horgászokat.
A horgászhely tisztaságáért az felel, aki ott horgászik, így távozásakor mindenki szállítsa el a keletkezett, vagy ott lévő hulladékot, a cigaretta csikkeket, de nem a tűzrakó helybe, hanem a szemetes konténerbe kell dobni.
A horgásztónál illemhely a halőrháznál és ezen felül több helyen kiépítve található, - amelyeket rendeltetésüknek megfelelően - és használni kell.
5.) Nem szabad a vízparton vagy a vízben olyan tevékenységet végezni, mely a vizet szennyezi vagy a vízi élővilágot bármi módon veszélyezteti.
A vízparti és vízi növényzetet csak oly mértékben szabad csonkítani mely a horgászhely biztonságos fenntartásához, a halak etetéséhez feltétlenül szükséges. Az etetéshez a vízminőségre ártalmatlan etető anyag használható, a vizet nem károsító mennyiségben.
6.) A méret korlátozás alá eső halfajokból a felnőtt horgász a nappali horgászat ideje alatt 2 db nemes halat tarthat meg, azon felül 3 kg egyéb - a méretkorlátozás és tilalom alá nem eső - halat. Az ifjúsági horgász nappali horgászatkor 1 db méretkorlátozás alá eső nemes halat és 1,5 kg egyéb halat tarthat meg. Gyermek horgász napi 1,5 kg egyéb, - a méretkorlátozás és tilalom alá nem eső halat tarthat meg.
Éjszakai horgászatnál a megtartható méretkorlátozás alá eső un. nemes hal mennyisége megfeleződik az éjfél előtti és utáni időszakra, - kivétel ez alól az ifjúsági horgász, aki a mennyiséget éjfél előtt is megfoghatja. Napijegyes horgászok esetében az elvihető halmennyiség a fentiekkel megegyezik.
A 1,5 kg-nál nagyobb keszeget illetve 5 kg-nál nagyobb súlyú pontyot kifogása esetén, a horogtól kíméletes megszabadítás és mérlegelés (esetleg fényképezés) után vissza kell a vízbe helyezni!
Napijegyes horgász külön a nappali vagy éjszakai horgászata során, csak 1 (egy) db - és az első alkalommal kifogott - méretkorlátozáson felüli süllőt, és legfeljebb ugyancsak az első alkalommal kifogott, méretkorlátozáson felüli fekete sügért tarthat meg.
7.) A sporthorgászjeggyel horgászat esetében a jegy váltásakor meg kell követelni a merítő szák, pontymatrac és fertőtlenítő szer bemutatását azzal a szigorú megkötéssel, hogy a sportjeggyel rendelkező horgász, az általa kifogott halat fertőtlenítést és esetleg fényképezést követően éjszaka is nyomban vissza kell engedje a vízbe, azt másnak átadni még azonos horgászhelyen (stégen) belül sem szabad.
A tó területén szervezett versenyek során a versenyző horgász – a kifogott halat nem tarthatja meg elvitelre, az általa kifogott halat a horogtól történő kíméletes megszabadítása (esetleg az előke elvágása) majd a látható sérülések fertőtlenítő kezelését követően történő mérlegelés és/vagy fényképezés után kíméletesen nyomban vissza kell helyezni a vízbe.
8.) Gyermekek horgászata csak felnőtt felügyelete és a horgászhelyen való jelenléte mellett engedélyezett.
9.) A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetében azt megfelelően észlelni tudja és a szükséges tevékenységet elvégezze. Amennyiben a horgászhelyet elhagyja, készségeit a vízből ki kell vennie azok őrzésével mást nem bízhat meg. (Ez a portaszolgálatos halőrre nem vonatkozik).
10.) A kifogott hal vízből való kiemeléséhez merítő háló illetve szükség esetében lipp-gripp (hal kiemelő fogó) használata kötelező, nem szabad a halat szárazon vagy vízen lassú kínos fulladásnak kitenni, a megtartani szánt halat haltartóban vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani vagy azonnal meg kell ölni.
11.) A fokozott balesetveszély miatt a tó befagyott jegén tartózkodni tilos.
A tó jegén léket vágni vagy lékhorgászatot folytatni csak az egyesület vezetőségének erre irányuló külön engedélyével, - és amennyiben az egybefüggő jég vastagsága meghaladja a 10 cm-t akkor lehet, de a horgász csak és kizárólag saját felelősségére tartózkodhat a jégen.
Ez esetben is a horgásszal egy időben és vele együtt további egy felnőtt személy kell mellette tartózkodjon, az esetleges és szükséges mentés okából. Szükségszerű és elengedhetetlen felszerelés minden felnőtt részére a mentőmellény, továbbá megfelelő erősségű és a partig érő hosszúságú kötél.
Gyermek a jégen még felnőtt felügyeletével sem tartózkodhat.
Aki a léket kivágja köteles annak megfelelő és bárki számára látható módon történő, az olvadásig maradandó megjelöléséről gondoskodni.
12.) A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend megsértőjét a helyes magatartás tanúsítására figyelmeztetni, illetve az észlelt szabálytalanságot továbbá a tó vízének, a parti létesítményeknek horgászhelyeknek rongálását a halőrnek bejelenteni.
13.) A horgásztó partszakaszához kapcsolódó és parti lejáróval rendelkező vagy egyéb horgászhelyet kialakítani azon padot vagy esőbeálló fedett helyiséget elhelyezni csak az egyesület vezetőségének előzetes engedélyével lehet, az engedélyben meghatározott méretek és megjelenési forma betartásával.
A horgászhely biztonságos és balesetmentes rendeltetésének megfelelő állapotban tartásáról a horgászhely tulajdonosa(i) köteles(ek) gondoskodni, - melyért mindenkori büntetőjogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik - tartoznak.
Amennyiben a horgászhely nem felel meg ezen követelményeknek, az egyesület vezetősége a kifogásolt hiba kijavítására, igazoltan felszólítja határidő tűzésével a tulajdonost (tulajdonosokat).
A határidő eredménytelen eltelte után a vezetőség fegyelmi eljárást kezdeményez. Ennek következménye az is lehet, hogy a vezetőség más egyesületi tagot (tagokat) jelöl az adott horgászhely birtoklására, kezelésére és fenntartására, vagy a horgászhely tulajdonosa(i) akként is határozhat(nak), hogy a horgászhelyet megszüntetve elbontják, mely esetben a teljes rekultivációról és a keletkezett hulladék elszállításáról is köteles(ek) gondoskodni.

Halak

Utolsó módosítás: 2015-06-05 09:05:36

Vélemények / Fórum