Öcsödi holtág (Öcsöd falu alja) (víztérkód: 04-031-1-1)

Adatok


Ország: Magyarország
Koordináták: 46.909746° hosszúság
20.384371° szélesség
Megnyit térképen
Víz jellege: holtág
Terület: 8 ha
Talajzat, meder:
 • iszapos
 • tuskós
 • vízinövényes
Mélység: átlag 2 m
Horgászat típusa:
 • finomszerelékes
 • bojlis
 • pergetős
 • harcsás
 • csónakos
Szolgáltatások:
 • ​vízparti szállás
 • ivóvíz
 • csónakhasználat engedélyezve van
 • éjszakai horgászat engedélyezett
​Víz hasznosító: horgászegyesület
Egyesület: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Kapcsolat: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Beszélt nyelvek:
 • magyar

Térkép

Megnyit térképen
Térkép mozgatás
Mozgat
Útvonaltervezés
Környék bemutatása mind kijelöl
Alaphelyzet

Árak

?

Jegy árában elvihető halak

 • nemes hal: 3 kg
 • egyéb hal: 5 kg

Jellemzés Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

A Körös-vidék holtágairól általánosságban

A 19. század folyószabályozások következményeként a Körös-vidék élővizeinek útját számos holtág kíséri. A másfél évszázada átmetszett és leválasztott folyókanyarulatok, mintegy másodlagos ökológiai térként kiemelkedő természeti értéket jelentve fűződnek fel a vízrendszerre.

A holtágak környezeti állapota igen változó. Egyesek napjainkra már teljesen feltöltődtek, néhánynál előrehaladott eutrofizáció tapasztalható, de szép számmal vannak – főként a Hármas-Körös mentén –rekreációs céloknak megfelelő holtmedrek is.

Mélységük jellemzően 2-2,5 méter, a beépítetlen részek partszélét nádas, néhol fasor övezi, az aljzat különböző mértékben feliszapolódott, de a kanyarívek még sok helyen őrzik az élő folyó egykori jellemzőit: a 3,5-4,5 méteres kemény, márgás talajú gödrökben réges-régi tuskók, facsonkok pihennek.

A körösi holtmedrek túlnyomó része mentett oldali, tehát az árvízvédelmi töltéseken (gátakon) kívül található, de vannak mentetlen, hullámtérben lévők is, ezek zöme úgynevezett „Szentély” típusú holtág, hasznosításukban az ökológiai szempontok hangsúlyozottan jutnak szerephez.

A mentett oldali holtágak hullámtéren  lévő „nyúlványai” szintén a holtmedri-rendszerek részei, hasznosításuk környezeti állapotuknak, természeti jelentőségüknek megfelelően történik (vannak horgászhatóak és szentélyértékűek is).

A Körösök mentén található horgászati hasznosításra alkalmas holtágak mintegy felét a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezeli. Néhányuk már több mint négy évtizede a KHESZ (és elődszervezeti) gondozásában áll – pl. Félhalmi-, Danzug-, gyomai Siratói-holtág. Régóta „nagykorúvá érett”, sok kapitális egyeddel „kinevelődött” halállományuk miatt ezek a vízterületek mindig is a legkedveltebb körös-vidéki horgászhelyszínek közé tartoztak.

Bár a holtági halfaunák faji összetettségükben nem vetekedhetnek az élővízi halközösségekkel, a okszerű halgazdálkodás következtében a Szövetség vízterületein a horgászat általános célhalait tekintve mégis változatos, a folyókénál  sok tekintetben sokkal stabilabb halállomány található.

Leggyakoribb holtági (horgász)halfajok: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin, sügér, compó, keszegfélék, kárász, törpeharcsa.

KHESZ

Szabályjegyzék Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

Irodánk nyitva tartása: Hétfő-Csütörtök 7:30-16:00 ; Péntek 7:30-14:00, ügyfélfogadás: kedd-csütörtök 8:00-15:303

Halőrök elérhetősége: http://khesz.hu/node/1294

Az árvízvédelmi töltéseken (gátakon) a járművel történő közlekedés engedélyhez kötött, amelyről bővebben a Közlekedés a gátakon menüpont tájékoztat. A keresztirányú (rámpán történő) áthaladás engedély nélkül is lehetséges.

​A vízterületekre a KHESZ helyi horgászrendje vonatkozik.

A KHESZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje
egységes szerkezetben 2016.

I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A KHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók.

3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal szemben a KHESZ fegyelmi bizottsága 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki.

4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép és-vagy videofelvételeket a KHESZ köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni.

5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen, a KHESZ honlapján (www.khesz.hu), helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.

6. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

7. A KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.

 

II. A KHESZ által kiadott területi engedélyek

1. A KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a KHESZ által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet.

2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
- Éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
- Heti: a kitöltéstől számított 7 naptári napra,
- Napi: a kitöltés idejétől számított 24 órán át.

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KHESZ más időtartamban is meghatározhatja.

3. A KHESZ által kiadott területi jegyek fajtái:
- a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: összevont, térségi (egyes vízterületekre szóló), vagy egy vízterületre szóló,
- az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint:
teljes jogú (felnőtt),
kedvezményes I. (díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett, továbbá – igazoltan - mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy),
kedvezményes II. (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől-18 éves korig,)
gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett)
- a kiváltó tagsági viszonya szerint: a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló (A), vagy a KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban nem álló (B).

4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek.

5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal a KHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt - kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával folytatható.

6. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint – a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság által mentesített értelmi fogyatékos – személyre a Horgászrend gyermekhorgászra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

III. A horgászat általános szabályai

1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.

2. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.

3. Árvízvédelmi töltésen segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes engedélyével lehet.

4. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KHESZ vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a KHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.

5. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

6. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.

7. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.

8. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.

9. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.

10. Az adott hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani.

11. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.

12. A horgászhelyen tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, - lehetőség szerint keretes – haltartó szákban vagy kíméletesen leölve kell tárolni. A ragadozó halat kellő hosszúságú kötélzettel ellátott szájbilincsen is lehet tartani, de egy szájbilincsen csak egy db hal rögzíthető. A leölt halat egészben (fejjel, farokkal egyben) kell tárolni. A vízparton halat tisztítani nem lehet, kivéve, ha a horgász táborozik, és helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványait hulladékként kell kezelni, és a horgászhely elhagyásáig szemeteszsákban kell tárolni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.

13. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.

14. A csónakból vontatott horgászeszközzel (készséggel) történő horgászat (sleppelés) a KHESZ kezelésében lévő vízterületeken tilos.

15. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos.

16. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából.

17. Az engedélyben szereplő folyókon, csatornákon valamint a Fás tavon és Orosházi homokbánya tavon, a gyomaendrődi Fűzfás-zugon, Falualjai holtágon, valamint a Vajda tavon a lékhorgászat tilos. A Fás tavon és az Orosházi homokbánya tavon fürdés, kutyafürdetés, más egyéb vízi sport tilos.

18. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) tilos.

19. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.

20. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra - az adott módszerhez igazodó időn belül - reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.

21. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek partján a köz-és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.

22. A KHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!

23. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.

24. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum menynyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

25. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecske“ található, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a KHESZ címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet köszönünk.

 

IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

1. A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos horgászni az alábbi folyószakaszokon:
a.) Hármas-Körösön:
- 30-34 fkm – az Özénzugi holtág felső betorkolásától a Gyiger-zugi holtág alsó betorkolásáig,
- 57-61 fkm – az un. „Kis harcsás, Nagy harcsás” szakasz mindkét oldalán,
- a halásztelki vasúti hídtól (Szarvas-Mezőtúr vasútvonal) lefelé 1 km-en át,
- a 81-85 fkm – un. “kis S”,
- a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-Körös 0,0-0,5 fkm) mindkét oldalon,
b.) a Fekete-Körösön: szanazugi gátőrháztól a 2 fm km-ig terjedő szakasz mindkét oldalán.
c.) a Sebes-Körösön a Berettyó torkolattól felfelé 500 méteren.

2. Az ívó halállomány védelmében március 1-től május 31-ig a Kettős-Körösön a dobozi úti hídtól a Békési Duzzasztóműig, a Békéscsaba felé eső bal partszakaszon. Természetes ívóhely és halbölcső.

3. Egész évben tilos horgászni:
a.) A Hármas-Körös mentén található kíméleti területként kijelölt szentély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brenazug; Őzén-zug; Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.
b.) A Fás tó Szabadkígyós felőli végén táblával jelzett kíméleti területként funkcionáló tórészen.
c.) A Gyomai Sirató holtágon a szivornya kezelőépület mögötti első stéggel szemben, a holtág külső ívén húzódó ívóhelyként funkcionáló kisöbölben.
d.) A Hármas-Körösön, a Danzug holtág árvízvédelmi töltésen belüli részén.
e.) A Sebes-Körösön a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallépcső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a befolyójával szemben számított 50 méteres partszakaszon belül.

5. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen tilos.

6. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett.

7. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.

8. A KHESZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
a) karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
b) dévérkeszeg (Abramis brama L.)
c) lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
d) bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
e) sügér (Perca fluviatilis L.).
A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók.

9. A KHESZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret:
a.) a ponty: 35 cm
b.) a csuka és balin: 45 cm
c.) a süllő: 40 cm
d.) amur: 50 cm
Az. 7. és 8. pontban nem szereplő halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak.

10. A KHESZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot elérő halakat kifogásuk után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében:
a/ ponty: 65 cm.
b/ csuka, süllő és balin: 70 cm.
c/ dévérkeszeg: 40 cm.

11. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozással védett, az ezüstkárászra az összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

12. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen érvényes.

 

ÉVES FOGÁSI KVÓTÁK jegytípusonként:

13.1 ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK
(kivéve a Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással védett halfajokból:
a.) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen 100 kg fogható ki (vihető el). A 100 kg (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 5 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 3 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

b.)
b/1) kedvezményes I. éves területi jeggyel mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el). A 40 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 2 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 1 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

b/2) kedvezményes II. éves területi jeggyel mindösszesen 60 kg fogható ki (vihető el). A 60 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 3 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, továbbá valamennyi vízterületen a naponta kifogható 2 db. busa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász/.

 

NAPI KVÓTÁK
(kivéve a Közép- és Dél-békési és Poklás csatornákra szóló területi jegyeket):

a.) teljes jogú területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből 2 darab lehet egy fajba tartozó.
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
- A méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással védett halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
- Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta 3 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 100 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

b.) kedvezményes I. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el),
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett ezüstkárászt is.
- Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
- Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 1 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 40 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

c.) kedvezményes II. területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el),
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget.
- Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5 darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
- Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 2 db. fogható ki (vihető el). A busa fajok az egy éves területi jegyre vonatkozó 60 kg-os kifogható (elvihető) halkvótába nem számítanak bele, amennyiben a napi összesen kifogott (elvitt) súlyuk az állami fogási naplóba 9. kóddal külön oszlopba feltüntetésre kerül.

d.) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el.
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett ezüszkárászt is.
- Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
- Busa fajokból (fehér és pettyes) naponta összesen 1 darab fogható ki (vihető el).

 

14. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK
az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra:
A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:

a.) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen: 25 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 50 kg fogható ki (vihető el).
b.) kedvezményes I. és II. területi jeggyel mindösszesen: 15 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).
c.) gyermek területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj nem vihető el, összsúlykorlátozással védett halfajokból mindösszesen: 25 kg fogható ki (vihető el).

 

15. NAPI KVÓTÁK az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra:

a.) teljes jogú éves területi jeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból összesen 2 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
b.) kedvezményes I-II. területi jeggyel összesen 1 darab, összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki az 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.
c.) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok és amur nem vihetők el. Összsúlykorlátozással védett halfajokból összesen napi 3 kg fogható ki (vihető el). Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, domolykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3 darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra vonatkozó napi kvótán belül.

16. A Poklás csatornára szóló napi területi jegy sporthorgászati jellegű, azzal hal nem vihető el.

 

17. ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK a Poklás csatornán:
A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, továbbá összsúlykorlátozással védett halfajokból:

a.) Teljes jogú éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból napi 2 darab, heti 5 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 50 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 3 darab, összesen legfeljebb 10 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 50 kg halmennyiségbe. Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 30 kg fogható ki – vihető el.
b.) Kedvezményes éves területi jeggyel kifogható-elvihető kvóták: Pontyból napi 1 darab, heti 3 darab, egy területi jeggyel összesen legfeljebb 20 kg fogható ki – vihető el. Ragadozó halfajokból napi 1 darab, heti 2 darab, összesen legfeljebb 6 kg fogható ki – vihető el, melyek összsúlya beleszámít az egy területi jeggyel elvihető 20 kg halmennyiségbe. - Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg, összesen legfeljebb 20 kg fogható ki – vihető el.

 

V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai

1. A Gyiger-zugi holtágon a horgászat csak a kijelölt 45 horgászálláson lehetséges, az illetékes természetvédelmi hatóság külön engedélyével.

2. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás), Füzfás-zugon, Német-zugon, Torzsási, Endrőd-Révzugi, holtágakon, az Orosházi Béke homokbánya tavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.

3. A Fás-tavon csónakból horgászni, etetőhajót használni, stéget, kibetonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni tilos. A Fás-tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület).

4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon sátorozás tilos. Szolgálati célt kivéve csónak vízre helyezése és használata tilos.

5. A Gyopáros Középső tavon tilos a horgászat május 1-szeptember 1. között a strandfürdő nyitva tartása miatt.

6. A Német-zugi holtág belső oldaláról horgászni, horgászhelyet létesíteni tilos.

7. Az Élővíz-csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna, Dánfok-éri, Dánfoki és Diófás csatornák vízterületeken:
7.1 Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos.
7.2 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszain horgászni a tábor belépődíjának megtérítése mellett, az üdülőközpont éves és napi nyitva tartási idején belül lehetséges.
7.3 Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területén belül az intézmény házirendjének betartása kötelező.
7.4 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső partszakaszán, a szabadstrand üzemelése idején a bólyákkal határolt területen belül horgászni tilos. Ezen partszakasz mindkét oldalán horgászni kizárólag a strand területét kijelölő bólyák lehelyezése előtt (ált. május közepe) és kivétele után (ált. szeptember közepe) lehetséges. (Kivéve a KHESZ által szervezett, vagy támogatott gyermek táborok idején.)
7.5 A Dánfoki-Diófás csatorna - dupla tiltós műtárgy és a Békés III. (Körgát) csatorna torkolata közötti- üdülőtáborból kivezető keskeny szakaszán horgászni kizárólag a Dánfoki Üdülőközpont és Bodoki K. utca oldalán húzódó partszakaszon lehet.
7.6 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.

8. A Poklás csatornán:
8.1 Csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.
8.2 A Poklás csatornára érkezők részére a gépjárművel történő parkolás az erre kijelölt helyen lehetséges. Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.
8.3 Horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján (Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca felőli áteresz és a Sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában horgászni tilos.
8.4 A ponty május 2-május 31-ig tartó faj szerinti fogási tilalmi időszaka feloldva.
8.5 Digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata kötelező, pontymatrac használata ajánlott.
8.6 A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és„karika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.
8.7 Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással szabályozott kifogott-elvitt halak mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható.
8.8 A Poklás csatornán az éjszakai horgászat tilos.
8.9 Horgászati idény:
- február 1-től-április 30-ig: 7-18 óráig
- május 1-től augusztus 31-ig 5-21 óráig
- augusztus 31-től szeptember 30-ig 6-20 óráig
- október 1-november 30-ig 7-18 óráig

 

VI. Kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halászjegyekre vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei:

1. A KHESZ kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halász területi jegyet kizárólag különböző vízterületekre, korlátozott darabszámban ad ki.

2. Kisszerszámos halász területi jegy kizárólag annak adható ki, aki a KHESZ Tagszervezetének tagja, érvényes állami halászjeggyel rendelkezik, továbbá az elmúlt három évből legalább egy évben igazoltan volt kisszerszámos halász területi jegye.

3. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász területi jeggyel 1 darab, legfeljebb 3x3 méter nagyságú, 30 milliméter, vagy nagyobb szembőségű emelőhálót használhat.

4. A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:
– kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
– érvényes horgászegyesületei tagság,
– tagsági lap, bélyeg
– állami halászjegy.

5. Kisszerszámos halász engedéllyel rendelkező személy halászat mellett egyidőben horgászati tevékenységet nem folytathat.

6. Kifogható-elvihető éves (egy területi jegyre vonatkozó) és napi halkvóták tekintetében a Horgászrend IV. fejezet 13.1/A és 14/A pontjában foglaltakat kell alkalmazni. (Összevont teljes jogú éves területi jegyre vonatkozó kifogható-elvihető halkvóták.)

7. A VI. fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a Horgászrend horgászatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások:

a) Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
b) A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
c) A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
d) A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
e) A nemzeti park területén a compó, garda, kősüllő zsákmányolása egész évben tilos.
f) Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
g) A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
h) A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
i) Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
j) Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
k) Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos

A 2006. évi LXXXV. törvény határvizekre vonatkozó horgászattal összefüggő rendelkezéseinek betartása kötelező:
határvíz: mindazon természetes vagy mesterséges álló- vagy folyóvíz, amelyen az államhatár vonala halad a határvonaltól a partokig terjedő szélességben, valamint az államhatár által metszett vizek az államhatár vonalától számítva mindkét oldalon 50-50 méter távolságig;
- A határvizeken a hajók a fő hajózó meder teljes szélességében, csónakok az államhatár vonaláig, napkeltétől-napnyugtáig közlekedhetnek.
- A vízi járművek a szomszédos ország területén csak veszély esetén, illetve segítségnyújtás céljából köthetnek ki. A vízi járműért felelős személy erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a szomszédos ország határellenőrző szervét.
- A határvizeken a horgászat és a kisszerszámos halászat a határvonalig megengedett.

A KHESZ a kezelésében lévő vízterületeken megfogott halakról megyei rekordlistát vezet. Amennyiben adott halfajból akár nagyobb testű, vagy kapitális példányt fogott, kérjük a megfogó nevét, a fogás helyét, pontos idejét, a hal súlyát, esetlegesen a fogási módszerét, körülményeit és egy, a vízparton készült jó fotót tartalmazó levelet e-mail címünkre (info@khesz.hu) elküldeni, vagy irodánkba leadni. (Békéscsaba, Bajza utca 11.). A rekordlistára beküldött halakat 2016. márciusától weblapunkon, illetve a KHESZ facebook oldalán folyamatosan megjelentetjük.

 

KHESZ, Békéscsaba, 2016. január

Halak

Utolsó módosítás: 2016-10-04 01:36:59

Vélemények / Fórum