Püspökladányi SHE I,II,III,V sz.horgásztavak

Adatok
Ország: Magyarország
Koordináták: 47.307667° hosszúság
21.127303° szélesség
Megnyit térképen
Víz jellege:
Terület: 17 ha
Talajzat, meder:
Mélység: ?
Horgászat típusa: ?
Szolgáltatások:
​Víz hasznosító:
Egyesület: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Kapcsolat: megtekintés csak regisztrált tagjainknak
regisztrálj itt!
Beszélt nyelvek:

Térkép

Megnyit térképen
Térkép mozgatás
Mozgat
Útvonaltervezés
Környék bemutatása mind kijelöl
Alaphelyzet

Árak

?

Jellemzés Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

Megközelíthetőség: A tavak Püspökladány déli határában találhatók.

Szabályjegyzék Fordít

Gépi fordítást végezte: Yandex.Translate

http://www.mohosz.hu/jogszabaly.html
A Püspökladányi Sporthorgász Egyesület Horgászrendje( alapszabály 2. sz. melléklete)

I.
A Püspökladányi Sporthorgász Egyesület saját hasznosítású vizein ( I. II. III. V. sz. tavakon) a MOHOSZ tagszervezeteként halászati jogát az országos horgászrend keretein belül gyakorolja. Az egyesület helyi horgászrendje igazodik az előírásokhoz, eltérő szabályokat azon belül tartalmaz. Az egyesület szervei és tagjai a horgászatra vonatkozó általános és a helyi horgászrendben foglalt szabályokat kötelesek megtartani és megtartatni. Minden horgász joga és kötelessége a helyi horgászrend megsértőivel szemben fellépni.
1. Tilalmi idők: az országos horgászrend ( továbbiakban ohr.) szerint (kivéve ha van tilalmi feloldás a halászati felügyelőtől). A tavakba történő halkihelyezés után nem kötelező tilalmi időt tartani. Egyes halfajták kímélése céljából a tavak horgászközösségei alkalmilag önállóan is bevezethetnek tilalmi időket. A tilalmi időben szoktató etetés tilos! 2. Méretkorlátozások: az ohr-ben foglaltakat figyelembe véve szigorúbb méretkorlátozás is elrendelhető. A tóbizottságok – a közösségek jóváhagyásával – általános szabályok alá nem eső egyéb halak esetében önállóan is bevezethetnek méretkorlátozásokat. 3. Mennyiségi korlátozás: az ohr-nél szigorúbb mennyiségi korlátozás is lehet a naponta fogható súly és darabszám esetében. Az egy napra engedélyezett halmennyiség kifogása után a tavakon tovább horgászni nem szabad. A méretkorlátozással védett halakat a fogás után azonnal, egyéb halfogást a vízpart elhagyása előtt maradandó módon be kell jegyezni a fogási naplóba. 1.,2.,3.,5., sz. tó
Tilalmi idő: a ponty ívási időszakában általános horgászati tilalom lép érvénybe. Az ohr. szerint! (kivéve ha van írásos engedély a feloldásra)Méretkorlátozás alá eső halfajokból (amur 40 cm) felnőtt horgász naponta 2 db-ot, összesen legfeljebb 3 db-ot, egyéb halból 5 kg-ot foghat. Ifjúsági horgász naponta 1 1 db-ot, egyéb halból 5 kg-ot, gyermekhorgász méretkorlátozással nem védett (egyéb) halat naponta összesen 5 kg-ot foghat.

II.
Tilos a tavakon a horgászkészségek, etetőanyagok behordása. A halak etetése a környezetre, egészségre nem ártalmas anyagok használhatók fel. Nem használható a tavakon csalihalfogó háló, tilos a pergető horgászat. Foglalt hely nincs, kivétel a 2-3. sz. tavon a stéghasználat. Horgászcélokra csónakhasználat a tavakon tilos. Az 5. sz tavon stégek nem építhetők. Tilos a vízi, partvédelmi növények irtása, fák csonkítása, létesítmények, műtárgyak megbontása, rongálása, a szemetelés. Ugyancsak a tavak rendjét zavarni, vízi állatokat, madarakat háborgatni. A tavakon az éjszakai horgászat – gyermekhorgászok kivételével – megengedett. Feltétele sötétedés után a horgászhely megvilágítása. A tavak jó karbantartásáról, állagának megőrzéséről, környezetének szépítéséről az egyesület ott horgászó közösségei gondoskodnak. Ennek érdekében Környezetvédelmi napok rendezése során érezzék kötelességüknek a munkában való részvételüket. III. Etikai szabályok az ohr. szerint mindenkire vonatkoznak. Mind a horgászrend, mind az etikai szabályok súlyos megsértése az egyesület fegyelmi szabályzatába ütközik. A horgászrendet az egyesület közgyűlése 2011. február 6 – án jóváhagyta. Márkus Gábor elnök Borsos István titkár _______________________________________________________________________
Az 1-es sz. tó tórendje A tavon csak az horgászhat, aki rendelkezik a szükséges okmányokkal, felnőtt és ifjúsági horgász esetében érvényes területi engedéllyel, horgászigazolvánnyal, Szövetségi tagsági betétlappal, fogási eredménynaplóval, állami jeggyel, személyi igazolvánnyal, melyeket a horgász köteles magánál tartani és ellenőrzéskor felmutatni.A felsorolt okmányok hiányában a tavon horgászat nem folytatható!!A tó eltartó képességét is figyelembe véve a mindenkori taglétszám 35 felnőtt és 10 ifjúsági horgász létszámban maximáljuk.Új tag felvétele: Csak olyan horgász nyerhet felvételt, aki tagja a Püspökladányi Sporthorgász Egyesületnek, a Mohosznak, aki horgászismeretekből beszámolt, aki ellen fegyelmi eljárást nem kezdeményezetek más horgászközösségek. A felvételről a tóközösség dönt.Napijegy: A 1sz. tó gazdaságvezetőjénél előre meg kell váltani. A napi jegy érvényessége virradattól alkonyatig tart 1, Horgászkészségek használata
Felnőtt horgász: 2db.horgászbot mindegyikeken max. 3db. horog lehet. Készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a harmadik bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!
Ifjúsági horgász: 1db. horgászbot max. 2db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a második bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!
Gyermek horgász: 1db. horgászbot KIZÁRÓLAG SZABÁLYOS ÚSZÓS KÉSZSÉG és 1db. horog lehet! Nemes halat Kizárólag szülői felügyelet mellett horgászhat! A készség el nem vihet
bedobását és a hal fárasztását csak a gyermek végezheti! A szülő csak a szákolásban segédkezhet! Stégről nem horgászhat. 2, Tilalmi idők. A telepítési tilalom feloldását követő egy héten belül 2db nemes hal vihető el. Az a horgász, aki megfogta a méretkorlátozással védett halból a napi 2 db-ot (2 db ponty vagy 1 db ponty és amur) a horgászatot fejezze be a telepített halállomány érdekében!
Ponty tilalmi idő alatt naponta 1db ponty vihető el. 3, Méret korlátozásokPonty 30 cm. Amur 40 cm.A továbbiakban, az Országos horgászrendben foglaltak irányadók. 4, Mennyiségi korlátozások.
A telepítési tilalom feloldását követően: Felnőtt horgász: méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 2 1 db.(2 db ponty 1 db amur vagy fordítva). Egyéb halból 5 kg-ot vihet el.A kifogott, haltartóba tett halat cserélni TILOS.Ifjúsági és gyermek horgász: méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1 db.(1 db ponty vagy 1 db amur). Egyéb halból 5 kg-ot vihet el.Aki megfogta a pontyból és amurból és egyéb halból az engedélyezett mennyiséget a továbbiakban csak harcsára horgászhat. 5, Egyéb rendelkezések. Etetéshez csak vízben nem oldódó és egészségre nem ártalmas etetőanyagok használhatók (kukorica- és gabonafélék).Kivétel: etetőkosár használata esetén. A tó területén a csalihalfogó háló és villantó használata engedélyezett! Az éjszakai horgászat – a jól látható megvilágítással – megengedett. Gyermekekre nem vonatkozik felügyelet mellett sem. A kifogott és megtartani kívánt, méretkorlátozással védett halat a fogás után azonnal, az egyéb kategóriába eső halfogást a vízpart elhagyása előtt maradandó módon be kell jegyezni a fogási naplóba. Az egy napra engedélyezett halmennyiség kifogása után, tovább horgászni nem szabad! Ez alól kivétel a folyami harcsa, mely méret és mennyiség korlátozás nélkül fogható.Foglalt hely nincs, mindenkor az érkezési sorrend az irányadó. TILOS: -A horgász készségek, etetőanyagok behordása.- A tóban fürödni.-A tavon az állatok fürösztése! - A tó rendjét zavarni, víziállatokat, madarakat háborgatni. - Szemetes helyen horgászni, szemetelni.A tó közössége által megválasztott , ellenőrzésre jogosult Tóth Imre és Mikó József bármikor ellenőrizheti és kötelezheti a tagokat a tó rendjének betartására.Az egyesület minden felnőtt tagja jogosult a tavon horgászók igazoltatására, a kifogott halmennyiség ellenőrzésére, szabálysértés esetén intézkedési jog illeti meg.Alapszabály: Minden egyesületi tagnak közösségi munkát kell végezni!A tó közösségi munka: évi 4 alkalom, megváltása napi 2000Ft. A december 15-ig nem számol el, az a következő évre nem kaphat területi engedélyt. 2 napot télen kell ledolgozni!! Az őszi telepítési hozzájárulást (5000Ft) augusztus 15–ig be kell fizetni, ellenkező esetben a következő évben új tag belépőt kell fizetni ( kizárási ok)A horgász a horgászhely elhagyása előtt köteles a horgászhelyet tisztán és rendezetten elhagyni.A sikeres telepítés érdekében a területi engedélyt március 15-ig ki kell váltani! BEFIZETÉS helye a TAKARÉK SZÖVETKEZET, a Gagarin utcán. A befizetést igazoló bizonylatot a gazdasági ügyintézőnek le kell adni. Fontos a telepítés ütemezése és a telepítésrefelhasználható pénz mennyiségének ismerete érdekében! A fenti nem szabályozott egyéb kérdésekben, az Országos Horgászrendben foglaltak az irányadók. Püspökladány, 2011. január A1. számú tó tagsága által elfogadott Egyesület Vezetősége


___________________________________________________________________
2.sz tó
TÓREND
A 2.sz tó vezetőségét és vezetőjét a tó felnőtt tagsága választja meg. A választás akkor érvényes, ha a jelenlévők többsége 50% 1 fő egyöntetűen szavaz.

A tavon csak az horgászhat aki rendelkezik a szükséges okmányokkal, felnőtt és ifjúsági horgász esetében érvényes területi engedéllyel, horgászigazolvánnyal, Szövetségi tagsági betétlappal, fogási eredménynaplóval, állami jeggyel, személyi igazolvánnyal, melyeket a horgász köteles magánál tartani és ellenőrzéskor felmutatni.
A felsorolt okmányok hiányában a tavon horgászat nem folytatható!!
A tó eltartó képességét is figyelembe véve a mindenkori taglétszám 60 felnőtt és 5 ifjúsági horgász létszámban maximáljuk.
Új tag felvétele: Csak olyan horgász nyerhet felvételt, aki tagja a Püspökladányi Sporthorgász Egyesületnek, a Mohosznak, aki horgászismeretekből beszámolt, aki ellen fegyelmi eljárást nem kezdeményeztek más horgászközösségek. A felvételről a tóközösség dönt.
Napijegy: A 2. sz. tó gazdaságvezetőjénél előre meg kell váltani. A napi jegy érvényessége virradattól sötétedésig.

1, Horgászkészségek használata.
Felnőtt horgász: 2db.horgászbot mindegyikeken max. 2db. horog lehet. Készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a harmadik bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!
Ifjúsági horgász: 1db. horgászbot max. 2db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a második bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!
Gyermek horgász: 1db. horgászbot KIZÁRÓLAG SZABÁLYOS ÚSZÓS KÉSZSÉG és 1db. horog lehet!
Kizárólag szülői felügyelet mellett horgászhat! A készség bedobását és a hal fárasztását csak a gyermek végezheti! A szülő csak a szákolásban segédkezhet!
Stégről nem horgászhat.
2, Tilalmi idők.
Telepítés után: 7 nap
Ponty tilalmi időszakában: külön engedély alapján 1db. ponty elvihető.
3, Méret korlátozások.
Ponty 30 cm. Amur 40 cm. A 8Kg-tól nagyobb pontyokat kifogás után kíméletesen vissza kell engedni, HAZA VINNI TILOS!
A továbbiakban, az Országos horgászrendben foglaltak irányadók.
4, Mennyiségi korlátozások.
A telepítési tilalom feloldását követően. Felnőtt horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 2 1 db.(2 db ponty 1 db amur vagy fordítva). Egyéb halból 5 kg-ot vihet el.
A kifogott, haltartóba tett halat cserélni TILOS.
A FOGD MEG és ENGEDD EL módszer alkalmazható.
Ifjúsági és gyermek horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1 db.(1 db ponty vagy 1 db amur). Egyéb halból 5 kg-ot vihet el.
A FOGD MEG és ENGEDD EL módszer alkalmazható.
5, Egyéb rendelkezések.
A sikeres telepítés érdekében a területi engedélyt március 15-ig ki kell váltani! BEFIZETÉS a TAKARÉK SZÖVETKEZET-nél a Gagarin utcán. A befizetést igazoló bizonylatot a gazdasági -ügyintézőnek le kell adni. Fontos a telepítés ütemezése és a telepítésre

felhasználható pénz mennyiségének ismerete érdekében!
Aki a határidő után fizet ÚJ BELÉPŐNEK számít.
TILOS: A horgász készségek, etetőanyagok behordása,
a szoktató etetés. Etetésre csak természetes anyag használható.
Pergetésre balinólom használata TILOS!
A méretkorlátozással védett halakat a megfogást követően be kell jegyezni a fogási naplóba!
Szemetet a horgászhelyen hagyni TILOS!
Horgászstégek használata az országos horgászrend szerint!
Új stég építésére csak a tóközösség engedélyével van lehetőség.
A tó közösségi munka: 5 x 4óra a megváltása napi 1500Ft (5 napra 7500Ft) aki december 15-ig nem számol el az a következő évre nem kaphat területi engedélyt.
(a halőrzés 1 alkalomnak számít) 2 napot télen kell ledolgozni!!
Mindenkinek kellemes és eredményes horgászatot kívánunk!
Püspökladány, 2008. január 01.

___________________________________________________________________


3.sz. tó

TÓREND

HORGÁSZREND A Püspökladányi Sporthorgász Egyesület 3. sz. tavára

1) Tilalmi idő: a fogási napló „Tudnivalók” fejezete szerint Kivéve:a) a ponty ívási időszakában (V. 02. – VI. 15.) és az őszi-tavaszi halkihelyezés után korlátozott horgászati tilalom érvényes (naponta csak 1 db ponty fogható), illetve a vezetőség külön döntése szerint
2) Korlátozások
a) A méretkorlátozás alá eső halfajokból: (Beleértve az amurt is, melynek egyesületi méret korlátozása 40 cm)- felnőtt horgász naponta összesen 2 db pontyot, 1 db amurt egyéb halból 5 kg-ot foghat (vagy 2 db amur, 1 db ponty).- ifjúsági horgász naponta összesen 1 db-ot, egyéb halból 5 kg-ot foghat.- gyermekhorgász csak méretkorlátozással nem védett halat foghat, naponta összesen 2 kg-ot.- a kifogott ponty csak a 8 kg alatti példánya vihető el.
b) A tó területén a csalihalfogó háló és villantó használata engedélyezett!
c) Az éjszakai horgászat – a jól látható megvilágítással – megengedett. Gyermekekre nem vonatkozik felügyelet mellett sem.
d) A kifogott és megtartani kívánt, méretkorlátozással védett halat a fogás után azonnal, az egyéb kategóriába eső halfogást a vízpart elhagyása előtt maradandó módon be kell jegyezni a fogási naplóba. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni tilos!
e) Az egy napra engedélyezett halmennyiség kifogása után, tovább horgászni nem szabad!
f) Etetéshez csak vízben nem oldódó és egészségre nem ártalmas etetőanyagok használhatók (kukorica- és gabonafélék).Kivétel: etetőkosár használata esetén.Etetőanyagot behordani tilos!
g) Méreten aluli hal kifogása esetén – a sérülés, s ezzel a fertőzés elkerülése végett – a kifogott halat azonnal, a zsinór elvágásával a vízbe vissza kell engedni.
3) A tóban fürödni tilos!
4) Az egyesület minden felnőtt tagja jogosult a tavon horgászók igazoltatására, a kifogott halmennyiség ellenőrzésére, szabálysértés esetén intézkedési jog illeti meg.
5) Napijegyet az egyesület csak vendéghorgászok részére ad ki, úgy, hogy a 3-as tó tagja felel érte, vagy az illetékes kiadó visszaellenőrzi.
6) Foglalt hely nincs, mindenkor az érkezési sorrend az irányadó. Kivétel ez alól a stég használata.
7) Szemetes helyen horgászni tilos! Szemetelni szigorúan tilos!
8) A tavakban a stégek előtti és mögötti vízfelület, tórészt a horgászok karbantartani kötelesek. Télen – halállomány védelme céljából – a stégek előtt rendszeresen lékelni kell a jeget. A léket jól látható módon meg kell jelölni. (Az így végzett társadalmi munkát a tóbizottságok vezetői igazolják.)
9) A stégen a tulajdonos köteles a nevét feltüntetni.
10) Tilos a tavon az állatok fürösztése!
11) A tó rendjét zavarni, víziállatokat, madarakat háborgatni tilos!
12) Alapszabály: Minden egyesületi tagnak közösségi munkát kell végezni. (Télen pl. a nád vágása.) Aki ennek nem tesz eleget, következő évben úgy válthat engedélyt, ha 4.000 Ft megváltást fizet.
13) A társadalmi munkát lehet végezni csoportosan, vagy az egyesület által szervezetten.Az elvégzett társadalmi munka, idő és mennyiségét a tóbizottságok vezetői igazolják.
A fenti nem szabályzott egyéb kérdésekben, az Országos Horgászrendben foglaltak az irányadók.
Püspökladány, 2010. január 10.

A 3. számú tó tagsága által elfogadott

Az 5-ös sz. tó horgászrendje!

1. Horgászat az 5. sz tavon.

A horgászat megkezdése és kipakolás előtt be kell jelentkezni az éppen felügyeletet ellátó őrnél és le kell adni a horgász igazolványt a fogási naplót nem! majd elfoglalhatja a horgász a helyét. A horgászat befejeztével a kifogott halat csomagokat és a bejegyzett fogási naplót köteles az őrnek felszólítás nélkül bemutatni aki ezután visszaadja a horgászigazolványt.
2, Horgászkészségek használata.
Felnőtt horgász: 2db. horgászbot mindegyiken max. 3db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a harmadik bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!Ifjúsági horgász: 1db. horgászbot max. 3db. horog lehet. De készenlétben több bot is lehet. Csali halfogás címén a második bot használata SZIGORÚAN TILOS! (AZONNALI KIZÁRÁS) fegyelmi büntetés!Gyermek horgász: 1db. horgászbot KIZÁRÓLAG SZABÁLYOS ÚSZÓS KÉSZSÉG! És 1db. horog lehet! Kizárólag szülői felügyelet mellett horgászhat! A készség bedobását és a hal fárasztását csak a gyermek végezheti! A szülő csak a szákolásban segédkezhet!A nemes halak fogás utáni kiemeléséhez mérettől függetlenül kötelezően használni kell a merítő szákot!Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyen sötétedéstől napkeltéig vagy a horgászat befejezéséig kötelezően használni kell a jelzőfényt (elemlámpa, fáklya, solar lámpa stb.)
3, Tilalmi idők.
Ponty ívási időszakában: külön engedély alapján 2.db.ponty elvihető. Tőponty és nyuga ponty fogása esetén azokat kíméletesen vissza kell engedni! Továbbiakban, az Országos horgászrendben foglaltak irányadók.Az elszaporodott harcsa állomány gyérítése érdekében átmenetileg 1. Nap 2 db. Harcsa fogható.
4, Méret korlátozások.
Ponty: tükörponty 30 cm. Tő és nyurga ponty 35 cm. Amur 50 cm. A 60 cm-től nagyobb pontyokat meg fogás után kíméletesen vissza kell engedni HAZA VINNI TILOS! A továbbiakban, az Országos horgászrendben foglaltak irányadók.
5, Mennyiségi korlátozások.
Felnőtt horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 2 1 db.(2 db ponty 1 db amur) vagy fordítva. Egyéb halból 5 kg-ot foghat. Aki megfogta a pontyból és amurból összesen engedélyezett éves 30.db-ot 10.000 Ft-ért újra érvényesítheti területi engedélyét. Harcsa és süllő valamint egyéb hal érvényesítés nélkül továbbra is fogható a szabályok szerint.
Ifjúsági és gyermek horgász: Méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 1 db.(1 db ponty vagy 1 db amur). Egyéb halból 5 kg-ot foghat.

6, Egyéb rendelkezések.

A tóra a területi engedély KIVÁLTÁSI határidő március 18. péntek! BEFIZETÉS a Takarékszövetkezetben a Gagarin úton. A befizetést igazoló bizonylatot a gazdasági -ügyintézőnek le kell adni (Terikének). Fontos a telepítés ütemezése és a telepítésre felhasználható pénz mennyiségének ismerete érdekében! A későn fizető nem kap engedélyt erre az évre! TILOS: A horgász készségek, etetőanyagok behordása, csalihalfogó háló használata, és a pergető horgászat. Etetésre csak természetes anyag használható!!A méretkorlátozással védett halakat a meg fogást követően be kell jegyezni a fogási naplóba! A tó őrzésével kapcsolatos szabályok a horgászrend mellékletét képezik. Szemetet a horgászhelyen hagyni TILOS!Minden tagnak kötelező 15 óra közösségi munka ebből télen 8 óra kötelező. A dátumot az elvégzett munkát, valamint az időtartamát olvashatóan az ere a célra szolgáló füzetben kell vezetni. Az éppen felügyeletet ellátó őr hitelesítésével (olvasható aláírásával). Amennyiben nincs őrzés a tógazdánál kell bejelenteni az elvégzett munkát. A 15 órából le nem töltött óraszámot vagy a teljes 15 órát 1.000.- Ft/óra díjjal meglehet váltani, a mit a Takarékszövetkezetbe kell befizetni az Egyesület számlájára. Befizetési határidő a tárgyévet követő év január 31. A visszakapott igazolószelvényt a tógazdánál kell leadni.Amennyiben a közösségi munkát vagy a megváltásról a befizetést nem teljesíti, a tag úgy a következő évre nem válthat az 5. sz. tóra területi engedélyt. Mindenkinek kellemes és eredményes horgászatot kívánunk!
Püspökladány, 2011-01-01.
5. sz. tó vezetősége.


Őrzési rend!

Az őrzési beosztást a tó vezetősége készíti. Női és 18 év alatti horgász felmentést kap az őrzési tevékenység alól.

A TAG KÖTELES:

A megjelölt napon reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig biztosítani az őrzést.
A napijegy kitöltésére, átadására, a napijegyes horgász horgászigazolványát elvenni és az arra kijelölt helyen megőrízni, a horgászat végén a horgász ellenőrzése után visszaadni.
A napijegyes forgalom rögzítésére szolgáló nyilvántartást vezetni.
A napijegyes forgalommal elszámolni a következő tagnak vagy a vezetőségnek.
Az őrzésre szolgálóhelyet tisztán tartani, rendeltetésszerűen használni.
A tagi és napijegyes horgászokat ellenőrizni, szabálytalanság esetén intézkedni.
Akadályoztatás esetén a helyettesítésről gondoskodni(helyettesítő csak tag lehet)
Az őrzés elmulasztása illetve szabálysértés a tag kizárását vonja maga után.
A tó vezetőségének a döntését az érintett tag tudomásul veszi és elfogadja.
Vitás esetekben az Egyesület fegyelmi bizottsága dönt.

A tag az 5. sz. tó tagdíjának befizetésével elfogadja a fenti alapszabályt!!!Püspökladány 2010. január 26.

5.sz. tó vezetősége

Halak

Utolsó módosítás: 2015-06-05 09:05:59

Vélemények / Fórum